Hedwich Suijling

Hedwich Suijling is casemanager zorg en ondersteuning bij de gemeente Haarlemmermeer en Associate Member van Movisie.

In haar werk als casemanager houdt Hedwich zich met name bezig met WMO indicaties (nieuwe WMO) voor complexe zorgvragen. Als forensisch maatschappelijk werker en GGZ agoog met 20 jaar ervaring met strafrechtelijke hulpverlening op vrijwillige basis, is zij zeer ervaren in werken met weerstand en stigmatisering van complexe hulpvragers bij overheden.

Hedwich Suijling

In het kort

Werkgever: Gemeente Haarlemmermeer
Functie: Casemanager zorg en ondersteuning
Kernwoorden: Pro-actief, brede blik, analytisch

Haar werkwijze heeft inmiddels een naam; HUP! Wat staat voor Help Under Pressure. Hup tegen zichzelf, (eerst de crisis beslechten) hup tegen de inwoner (activeren) en hup tegen de instanties (de basis op orde voor je gedrag kan veranderen.) Dit helpt haar enorm bij het indiceren van de juiste oplossingen voor inwoners die hun eigen hulpvraag niet goed kunnen formuleren.
Ook is zij heel duidelijk in wat zij nodig heeft van directies, bestuurders, beleidsmakers en leidinggevenden: Mandaat en discretionaire ruimte.

Movisie vindt dat Hedwichs kennis, ervaring en expertise op het gebied van een responsieve overheid een belangrijke bijdrage kan leveren. Hedwich is altijd bereid om sociale vraagstukken vanuit haar expertise te belichten en kan op een constructieve manier meedenken vanuit de inwoner. Hedwich kan een vertaling maken tussen de hulpvrager/inwoner en het beleid.