Hoe werkt Movisie?

Samen met de praktijk en het beleid ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen die kennis toe. Onze rol daarbij is om kennis in te brengen in leerprocessen van overheden en professionals en te leren van zowel het proces en de inhoudelijke uitkomsten. Zo wordt de kennis over wat werkt in de praktijk regelmatig getoetst, aangevuld en ververst. Wij versnellen waar mogelijk en vertragen waar nodig. Daarmee komen overheden en professionals trefzeker tot een zichtbare en blijvende verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie.

De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen zodat we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie kunnen realiseren. Sociale vraagstukken vragen om een lange adem. Daarom werken wij bij voorkeur in langdurige programma’s, gesubsidieerd door de rijksoverheid, samenwerkingsverbanden tussen gemeentes, fondsen en andere geldbronnen voor het algemene nut. We streven naar een zo groot mogelijke impact met ons werk; hoe meer mensen we inspireren met onze kennis, hoe meer mensen effectiever aan de slag kunnen met de aanpak van de sociale vraagstukken en de gevolgen ervan voor mensen in een kwetsbare positie.

Associate members

Movisie biedt ondernemende talenten de kans om lid te worden van het netwerk van associate members. In dit landelijk netwerk van toptalenten uit het sociaal domein delen we waardevolle kennis met elkaar over wat werkt, ontwikkelen we wat nodig is in gezamenlijke leerprocessen én werken we samen met gemeenten die kampen met taaie vraagstukken.

Meer over associate members

Wij werken, met publiek en privaat geld, aan een toekomstbestendige samenleving die passende zorg en ondersteuning kan bieden aan mensen in kwetsbare posities. Samen met het veld - in de breedste zin van het woord - ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis en versnellen we de processen die nodig zijn om die kennis met succes door te voeren in de praktijk.

Werkprogramma

In het werkprogramma beschrijven we onze activiteiten gefinancierd uit de instellingssubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze subsidie werken we aan vraagstukken op de volgende gebieden:

 • Innovatie en transformatie
  Movisie draagt bij aan innovatie en transformatie door met en van vernieuwende initiatieven te leren over wat werkt bij de aanpak van sociale vraagstukken en door te weinig belichte kwesties te agenderen. We doen dat bijvoorbeeld via participatie in proeftuinen, leerkringen en transitie-arena’s, de lessen daaruit op te halen en te verspreiden en het inbrengen van kennis in het maatschappelijk debat. 
   
 • Kwaliteitsverbetering van reeds bestaande aanpakken
  Niet altijd zijn innovaties nodig en is het vooral de opgave om de kwaliteit en effectiviteit van bestaande aanpakken te verbeteren. Daartoe werkt Movisie in verschillende samenwerkingsverbanden aan activiteiten en programma’s omtrent kwaliteit en effectiviteit.
   
 • Body of knowledge en kennisinfrastructuur
  Om ervoor te zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de al bestaande en nieuw ontwikkelde kennis, onderhoudt Movisie samen met andere landelijke kennisinstituten een breed kennisbestand voor het sociaal domein. Daarvoor haalt Movisie kennis op uit lokale praktijken en ontsluit die op allerlei laagdrempelige manieren voor de vele verschillende actoren in het sociaal domein.