Huisstijl

Op deze pagina vindt u de logo’s van Movisie en de stramienen met bijbehorende instructie voor publicaties in Movisie huisstijl.

Logo Movisie

Plaatsing van het logo van Movisie is alleen toegestaan met toestemming van de afdeling Communicatie van Movisie. Afhankelijk van hoe het logo geplaatst wordt, kunt u een van de volgende logovarianten gebruiken.

Richtlijnen

Bij keuze en plaatsing van het Movisie logo gelden de volgende richtlijnen:

  • Gebruik bij voorkeur het full-colour logo.
  • Gebruik het full-colour logo alleen op een witte achtergrond. 
  • Gebruik voor drukwerk in 1 kleur het zwarte logo.
  • Gebruik op een gekleurde achtergrond het diapositieve logo.
  • Wanneer het logo kleiner wordt dan 45 mm breed, gebruik dan het logo voor kleingebruik (zonder pay-off).
  • Plaats het logo nooit op foto’s of een drukke achtergrond.

Download de uitgebreide toelichting voor plaatsing.

Stramienen en instructie publicaties

Vormgevers die in opdracht van Movisie een publicatie maken, kunnen gebruik maken van onderstaande huisstijlelementen. Raadpleeg altijd de Instructie publicaties voor juiste toepassing van de Movisie huisstijl.

Het maken van een publicatie in Movisie huisstijl gebeurt altijd onder begeleiding van de afdeling Communicatie van Movisie.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Movisie: T 030 789 20 00.