Ik heb dag 1 van de Challenge Armoede afgerond

Een korte terugblik

Bedankt voor jouw deelname aan de eerste dag van de Challenge Armoede. Op deze pagina vind je een korte terugblik, wat extra informatie en een evaluatieformulier.

Vandaag heb jij meegedaan aan dag 1 van de Challenge Armoede. Als het goed is heb jij nagedacht over dit thema en waar jij je écht hard voor wilt maken. Dat is belangrijk, want veel Nederlanders leven in armoede. Landelijk gaat het om 6,8% van de huishoudens (CBS, 2020). En de verwachting is dat het aandeel personen in armoede in 2023 zal stijgen tot 7,6% en voor kinderen zelfs 9,5%. Je kreeg informatie over de verschillende oorzaken van armoede en schulden. Ook gingen we in op bestaans(on)zekerheid. Morgen gaan we dieper in op de structurele problemen die armoede en schulden kunnen veroorzaken.

Daisy: ‘Er spelen bijna altijd meerdere problemen, denk aan schulden én depressie én het ontbreken van een veilige woonruimte. Als hulpverlener is het belangrijk dat je dus goed luistert, goed reflecteert en praat over wat er aan de hand is. Kijk naar de mens als geheel en doe vervolgens wat nodig is.’

Uit: ‘Kijk naar wie de mens achter de hulpvraag is’ | Movisie

Door aanhoudende hoge inflatie en energiekosten komen steeds meer Nederlanders in de problemen. Niet alleen de minima maar ook middeninkomens vrezen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. 38% van de Nederlandse huishoudens geeft aan lastig rond te komen in het dagelijks leven. De financiële buffer is beperkt, zo heeft één op de vijf huishoudens minder dan 1000 euro spaargeld (Nibud, 2022a). Waar een huishouden niet meer dan 50% van het inkomen kwijt zou moeten zijn aan vaste lasten (huur, gas en elektriciteit, verzekeringen etc.), loopt dit nu soms op tot 70%. Er blijft dan weinig over voor andere uitgaven en het opbouwen van een buffer (Nibud, 2022b). Dit leidt tot ernstige financiële problemen bij een steeds grotere groep mensen.

Tip

Nibud ontwikkelde de BufferBerekenaar. Met deze tool kun je berekenen wat de hoogte van een goede financiële buffer zou moeten zijn, voor jezelf of voor mensen in jouw werkgebied.

Maar wat kun je doen als mensen structureel geld te kort komen en daardoor geen buffer hebben of kunnen opbouwen? Daarover meer in de opdracht van dag 3!

Wat vond je van de eerste opdracht?

Laat het ons hieronder weten. 

Evaluatie Challenge Armoede dag 1 - 2022