De impact van je basisvaardighedenaanpak vergroten: vijf bouwstenen

Je hebt een aanpak rondom basisvaardigheden ontwikkeld en deze met succes in de praktijk toegepast. Je krijgt positieve reacties van uitvoerders en van de doelgroep. Wat kun je nog meer doen om je impact te vergroten? Hoe maak je van jouw aanpak een effectieve interventie? In deze serie artikelen van de Databank Effectieve Sociale Interventies worden hiervoor vijf bouwstenen beschreven. Er staan downloads in naar ondersteunende producten waar je zo mee aan de slag kunt.

Introductie bouwstenen
 

Bouwsteen 1: de interventie goed beschrijven

Het op papier zetten van een interventie is een ontzettend leerzaam proces. Het maakt impliciete kennis over je aanpak expliciet en je denkt kritisch na over de verschillende onderdelen van de interventie. Tijdens het schrijven kom je zo al tot belangrijke inzichten. Wat zijn de sterke kanten van de interventie en op welke punten kan deze nog wel verbeterd worden? Door anderen te betrekken bij het op papier zetten van je interventie komt er een proces van uitwisseling, feedback en verrijking op gang.

Bouwsteen 2: een goede onderbouwing

Je wilt natuurlijk goed kunnen uitleggen waarom de aanpak werkt. Allereerst omdat je echt verschil wilt maken voor de doelgroep van de interventie. En om de uitvoerders te motiveren. Tot slot moet je ook de inzet van de interventie kunnen verantwoorden aan opdrachtgevers. Een goede onderbouwing is een samenhangend verhaal dat uitlegt waarom het beoogde doel te bereiken is met een bepaalde aanpak bij de gekozen doelgroep. Door daarbij gebruik te maken van beschikbare kennis wordt de onderbouwing extra overtuigend.

Bouwsteen 3: evaluatie van praktijkervaringen

Om tot een effectieve interventie te komen, moet er op basis van ervaringen in de praktijk vaak nog aan worden gesleuteld en geschaafd. Door ervaringen van uitvoerders en deelnemers te evalueren kun je sterke en zwakke onderdelen van een interventie opsporen. Vervolgens kan er worden bijgestuurd en onvoorziene problemen worden opgelost. Zo draagt onderzoek naar praktijkervaringen bij om een interventie gaandeweg te versterken.

Bouwsteen 4: monitoring van resultaten

Monitoring geeft een cijfermatig inzicht in de resultaten die met de interventie worden behaald. Ook kun je de processen monitoren: wat is de startsituatie, welke middelen zijn ingezet, wat waren de stappen, en wat heeft dat opgeleverd? De kracht van monitoring is het periodieke karakter: het uitvoeringsproces en/of de resultaten worden herhaaldelijk inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen vergelijkingen in de tijd worden gemaakt en worden trends zichtbaar. Bekijk de stappen om een monitor op te zetten.

Bouwsteen 5: onderzoek naar de effectiviteit

Hoe weet ik of mijn interventie effectief is? Dit kun je onderzoeken door na te gaan in welke mate het doel van de interventie wordt bereikt. Ook is verklarend onderzoek naar hoe en waarom de effecten behaald zijn relevant. Onderzoek naar de effectiviteit bestaat idealiter dan ook uit een slimme mix van onderzoeksmethoden.

 

Kennisatelier: toewerken naar impact met jouw basisvaardighedeninitiatief

Meld je aan

Meer weten?

Download de publicatie Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie.

QuickScan: snel inzicht
Het invullen van deze QuickScan geeft snel inzicht in hoe ver je al op weg bent als het gaat om het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van uw interventie en de (nog) te nemen stappen. Ga naar de QuickScan.

Webinar: vergroot in 5 stappen de effectiviteit van je project
In dit webinar leer je hoe je aan de hand van 5 bouwstenen de kwaliteit en effectiviteit van je project, methode, interventie kunt vergroten om kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Bekijk het webinar

Masterclass 'In vijf stappen op weg naar een effectieve sociale interventie'
Wil je meer inzicht in de vijf te doorlopen stappen op weg naar een effectieve sociale interventie en hoe elke stap bijdraagt aan het succes van jouw interventie? Wil je een voorbeeld uit de eigen praktijk onder de loep nemen en inzichtelijk krijgen wat je ervan kunt leren en wat goede vervolgstappen zijn voor verdere kwaliteitsverbetering? Volg dan de Masterclass en maak een verbeterslag over jouw eigen interventie. Lees meer over de Masterclass.

Advies op maat?
Neem contact op met Els Kok.