In voor mantelzorg-thuis

In voor mantelzorg-thuis is een 3-jarig programma (2018 - 2021) van Vilans en Movisie, met als doel een betere ondersteuning van mantelzorgers. Lerende praktijken (lokaal en landelijk) staan hierin centraal.

We zetten in op goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. En op meer samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en vrijwilligers. In tien lerende praktijken, vijf praktijkversnellers en een aantal werkplaatsen verspreid over Nederland is er de afgelopen drie jaar gewerkt aan het versterken van mantelzorgondersteuning. Zo zijn verschillende regio’s aan de slag gegaan met het vinden en bereiken van mantelzorgers, het versterken van de samenwerking tussen professionals en het onder de aandacht brengen van respijtzorg. Alle geleerde lessen van deze afgelopen jaren hebben we vastgelegd in artikelen, publicaties en video's.

Direct naar meer over:
 

Achtergrondinformatie  Publicaties  Online magazines

ivm