Inclusie en diversiteit

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. Doelgroepenbeleid is uit, maar soms is naast generiek beleid toch ook een specifieke aanpak nodig. Wil je meer weten over culturele diversiteit? Ga naar de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).

Artikelen en publicaties