Informatiemarkt (Congres Regenboogsteden 2022) per logo

Tijdens het Congres Regenboogsteden 2022 kun je op diverse momenten terecht bij onze informatiemarkt. Op de informatiemarkt tref je onder andere de organisaties die een inhoudelijke bijdrage leveren aan de sessies. In dit artikel lees je wie er allemaal staan.

schoolsout

SchoolsOUT

Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt. Dat zijn de uitgangspunten van SchoolsOUT. SchoolsOUT biedt scholen in de regio Nijmegen ondersteuning op maat om dit mogelijk te maken. Zo werken we samen aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen.
Meer informatie: https://schoolsoutweb.nl/.

Website van SchoolsOUT
tnn transgender netwerk nederland

Transgender Netwerk Nederland (TNN)

Transgender Netwerk Nederland is de stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van discriminatie van transgender personen is één van onze meest actuele speerpunten. Ons doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken. Meer informatie: https://www.transgendernetwerk.nl/.

Website van TNN
age

Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA)

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit is een belangenorganisatie voor de aseksuele gemeenschap in Nederland. Deze organisatie is in 2019 opgericht met het doel bekendheid te geven aan aseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, aanspreekpunt te zijn voor de aseksuele gemeenschap, en te werken aan destigmatisering en zichtbaarheid van aseksualiteit. Daarnaast streeft de NOA inclusiviteit binnen de LHBTIA+-gemeenschap na.
Meer informatie: https://aseksualiteit.nl/.

Website van Asekusaliteit
bi

Bi+ Nederland

Bi+ Nederland is er voor iedereen die bi+ gevoelens en ervaringen heeft. Als organisatie richt Bi+ Nederland zich op communities, beleid, onderzoek en kennis, en trainingen en events voor bi+ mensen en professionals. Iedereen heeft namelijk een rol om verandering in de samenleving voor elkaar te krijgen. Meer informatie: https://biplus.nl/.

Website van Bi+
savannah bay

Boekhandel Savannah Bay

Savannah Bay, een oase van boeken in hartje Utrecht. Bij ons vind je een uitgelezen selectie romans, wetenschappelijke boeken en originele cadeaus. Savannah's specialisaties zijn literatuur, poëzie, postkolonialisme, natuur & milieu, genderstudies en lgbtqia+.
Meer informatie: https://www.savannahbay.nl/.

Website van Savannah Bay
komt een mens bij de dokter

Tentoonstelling Komt een mens bij de dokter

Elke dag zit de wachtkamer van de dokter vol met mensen: mannen, vrouwen, homo mannen, lesbische vrouwen, hetero, bi, trans en intersekse personen… In de tentoonstelling zie en lees je verhalen uit de spreekkamer. Verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar passende zorg.
Meer informatie: https://www.komteenmensbijdedokter.nl/.

Website van Komt een mens bij de dokter
ihlia lgbhti heritage

IHLIA lgbt heritage

IHLIA is dé erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti in Nederland en heeft de grootste lhbti-collectie van Europa. Met het archief garandeert IHLIA het behoud van de informatie van gisteren en vandaag voor morgen: zo wordt de lhbti-geschiedenis tot leven gebracht voor de doelgroepen van de toekomst. Hiermee bevordert de erfgoedfunctie de sociale acceptatie van lhbti’ers.
Meer informatie: https://ihlia.nl/.

Website van IHLIA
logo

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit is in 2013 opgericht met als doel het bevorderen van de zichtbaarheid en de acceptatie van seksediversiteit, en intersekse in het bijzonder, in de maatschappij. Daarnaast zet NNID zich in voor de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen en het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen. Meer informatie: https://nnid.nl/.

Website van Stichting NNID
Logo Roze 50+

Stichting Roze 50+ Nederland

Stichting Roze 50+ Nederland wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden. De ogen, oren en handen van Roze 50+ is het vrijwilligers netwerk van Roze 50+ ambassadeurs. Meer informatie: https://roze50plus.nl/.

Website van Stichting Roze 50+
Project Later

Fototentoonstelling Later

Het project ‘Later’ stelt levensverhalen van oudere en ouder wordende lhbti+ personen centraal. Begin 2022 organiseerden COC Groningen Drenthe, Roze 50+, de Stichting Asser Regenboog Alliantie en Zorggroep Drenthe een symposium. Tijdens het symposium was een fototentoonstelling te zien zijn met portretten van lhbti+ ouderen in Drenthe en Groningen, gemaakt en samengesteld door fotograaf Jaap de Jonge. Deze tentoonstelling is ook te zien tijdens het Congres Regenboogsteden 2022. Meer informatie: https://www.stichtingara.nl/later/.

Website Stichting ARA
Logo van Wij de Kerk

Stichting Wijdekerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf lhbt+ persoon of nauw betrokken bij lhbt+ mensen. Hierbij staat lhbt+ voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en + voor een andere genderidentiteit of een andere seksuele gerichtheid (tussen gelijkwaardige personen). Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld en delen die. Wijdekerk nodigt alle kerkelijke gemeenten in Nederland uit om transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot lhbt+ mensen. We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk. 

Website stichting Wijdekerk
Flowers (congres regenboogsteden)

Optreden Luz Bravo

Tijdens de afsluitende netwerkborrel kun je genieten van een optreden van Luz Bravo. Deze soulvolle R&B zangeres raakte als kind van een Chileense politiek vluchteling al vroeg betrokken bij protestliederen die haar hebben geïnspireerd om muziek te maken met een boodschap. Haar ouders stimuleerden haar vanaf jongs af aan om te gaan zingen. Zelfliefde en diversiteit liggen haar nauw aan het hart en dat hoor je terug in haar muziek. Na een afgerond vooropleidingsjaar aan het Utrechtse Conservatorium voor Jazz & Pop, studeert ze nu aan de Tilburgse Rockacademie voor vocals.  In 2019 won zij het COC Songfestival met haar lied ‘Harmony’. Dit lied gaat over de Pride en hoe het gevoel van saamhorigheid, kracht en liefde zo’n dag vult.

Luister naar Luz Bravo op Spotify
Logo Dona Daria

Dona Daria

Rotterdam is onze thuisbasis. Vanuit de gemeente hebben we verschillende opdrachten met als doel te werken aan een inclusieve stad, waar iedereen mee kan doen. We organiseren dialoogtafels, trainen Rotterdammers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals, klassen en meer. We bieden altijd maatwerk. We werken mét en voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen. Dona Daria is betrokken bij de pilot Veilige Wijken, onderdeel van het programma Regenboogsteden.

Website van Dona Daria
Logo van Homo in de klas

Homo in de klas

Homo in de Klas biedt al ruim tien jaar een lesmodule over seksuele diversiteit aan op christelijke middelbare scholen, van orthodox tot vrijzinnig. De stuurgroep van Homo in de Klas onderhoudt contacten met de verschillende scholen en geeft advies over de ontwikkeling van het up-to-date houden van de lesbrief. Ook zorgen we dat er genoeg goed getrainde voorlichters zijn om de voorlichtingen te kunnen geven. Regelmatig staan we de pers te woord als het gaat over emancipatie van christelijke LHBTI’ers.

Website van Homo in de klas
Logo van Eduqueer

EduQueer

EduQueer is queer educatie voor educators. In onze ervaring als voorlichters en queer personen zagen we een gebrek, maar ook een duidelijke behoefte, aan meer kennis over seksuele en genderdiversiteit onder onderwijzers en hulpverleners (in spé). Vanuit onze professionele achtergrond in genderstudies, religiewetenschappen, pedagogiek en communicatie willen wij toevoegen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij. Want als mensen op de juiste momenten de juiste kennis en middelen krijgen kan dat zowel levensveranderend als levensreddend zijn.

Website van EduQueer