Initiële opleidingen en beroepsonderwijs

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zorgen voor de vorming van de nieuwe sociale professional. Binnen de nieuwe Wmo gaan zij de burger ondersteunen in zelfregie en eigen kracht. Wat moet de nieuwe sociale professional weten en kunnen? En hoe maak je het curriculum Wmo-proof?

Movisie ondersteunt beroepsonderwijs en initiële opleidingen bij het uitwerken van de transformatie in het sociale domein. Als kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken kennen wij de dilemma’s waar de praktijk mee te maken heeft. We weten wat de impact is voor de professional én de organisaties in het sociale domein.

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen jouw organisatie op maat ondersteunen: van visie en planvorming tot implementatie en training. Movisie-adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht. Ze zijn in staat om de spelers in het sociale domein te verbinden én hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Advies in de praktijk

  • Informele zorg in het onderwijs: vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg werkt Movisie samen met Vilans aan meer aandacht voor informele zorg in mbo- en hbo-opleidingen. Daartoe ontwikkelen we nieuwe en ontsluiten we bestaande kennis. Uiteraard in co-creatie met lectoren, docenten en mensen die de praktijk kennen.
  • Werkplaatsen Sociaal Domein: Movisie bundelt de kennis van de Werkplaatsen Sociaal Domein en ontsluit deze voor gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs.
  • Monitor Leren signaleren: website voor docenten hoger onderwijs om het signaleren van huiselijk geweld op te nemen in de lesstof van professionals.

Neem contact met ons op!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek bel of mail je met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee!