Mantelzorg in zorgintensieve situaties

Naar schatting verlenen 4 miljoen Nederlanders mantelzorg. Bij intensieve mantelzorg gaat het over mantelzorg in intensieve zorgsituaties, bijvoorbeeld vanwege een gehandicapt kind of een partner met een psychiatrische problematiek. Situaties waarin er sprake is van een langdurige zorgvraag en complexe problematiek – en vaak meerdere wetten en schotten. In de ondersteuning vallen deze cliënten en hun naasten vaak tussen wal en schip. Op deze pagina bundelt Movisie informatie over mantelzorg in zorgintensieve situaties.