50-plusnet

20 december 2010

50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Het doel van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Welzijnsinstellingen kunnen een lokale ingang voor de community ontwikkelen. Hiermee creëren ze een laagdrempelige toegang voor 50-plussers in de eigen regio.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-50-plusnet.pdf 541.26 KB

Uit evaluatieonderzoek blijkt dat 50Plusnet goed werkt als digitale ontmoetingsplek. Er zijn al 30.000 leden actief. Deelnemers zijn zeer positief. Het is een gemakkelijke manier om contacten te leggen met mensen met vergelijkbare interesses.

Doel

Het hoofddoel van de methode 50plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Subdoelen zijn:

 • het bevorderen van sociale participatie
 • het stimuleren van zelfredzaamheid van 50-plussers
 • het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl.

Doelgroep

50plusnet is gericht op alle 50-plussers die hun sociale netwerk via internet willen uitbreiden. 

Aanpak

50plusnet is een online ontmoetingsplaats (community) waar mensen elkaar kunnen leren kennen om bijvoorbeeld vriendschappen te ontwikkelen, samen op stap te gaan of hobby’s met anderen te delen. De community is gebaseerd op een database met persoonlijke profielen. Op basis van de profielen krijgen deelnemers matches te zien: mensen die dezelfde voorkeuren en interesses hebben. Het is aan deelnemers zelf om contact met elkaar op te nemen. Dat kan via het prikbord, de chat, de e-mail en door aanmelding bij een club.
Voor lokale instellingen is het mogelijk om, via de aanschaf van een licentie, een eigen lokale ingang voor de community te ontwikkelen. Dat betekent dat de vormgeving van de website aangepast wordt aan de huisstijl van de afnemende organisatie. Dit maakt de community vertrouwder en laagdrempeliger voor deelnemers. Bovendien kunnen lokale organisaties hiermee gemakkelijk en gericht het eigen activiteitenaanbod onder de aandacht brengen van deelnemers in de community. De ontwikkelaar, het gezondheidsinstituut NIGZ, onderhoudt en beheert de lokale websites en stuurt de centrale helpdesk aan.

Ontwikkelaar
Omroep Max
Tamara Zijtsel
035-6775409
info@omroepmax.nl

Onderzoek

Naar de praktijkervaringen is één onderzoek verricht (Spruit & Dalhuisen, 2007). Het gaat hierbij om een onderzoek naar de praktijkervaringen met de implementatie van 50plusnet, dat door de ontwikkelaars zelf is uitgevoerd en opgeschreven. 

Professionals die met 50plusnet werken ervaren dat de community goed werkt als een ontmoetingsplek. Het leggen van contacten blijkt gemakkelijker te zijn dan in het dagelijkse leven. Bovendien kunnen deelnemers gericht contact leggen met mensen met vergelijkbare interesses. Dat laatste vergroot de kans op een geslaagde match. Een voordeel ten opzichte van reguliere contactbemiddeling door welzijnsinstellingen is dat het initiatief bij de deelnemers zelf ligt. Dit bevordert de zelfredzaamheid van deelnemers (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

De door Spruit & Dalhuisen (2007) gepubliceerde ervaringen van deelnemers met het gebruik van 50plusnet en de meningen over daarmee behaalde resultaten zijn bijna zonder uitzondering zeer positief. De deelnemers zijn tevreden over de verschillende manieren waarop zij contact kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen.

Samenvatting werkzame elementen

 • Deelnemers kunnen via internet op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met anderen: het leggen van het eerste contact is via internet gemakkelijker, omdat het anoniemer is (1, 2, 3).
 • Het gebruik van internet maakt fysieke afstanden onbelangrijk: vanuit het eigen huis kunnen deelnemers gemakkelijk contact leggen met mensen in andere delen van het land. Het is daarmee ook toegankelijk voor minder mobiele mensen (1, 3).
 • Deelnemers kunnen gericht contact opnemen met mensen met dezelfde interesses en in vergelijkbare situaties: dit vergroot de kans op een match en blijvend contact (1, 3).
 • Het initiatief van het contact leggen ligt bij de deelnemer zelf (en niet bij een professional). Hierdoor kan bij geslaagde matches het zelfvertrouwen en de zelfsturingscapaciteiten van deelnemers toenemen (3).
 • De berichten op de prikborden leiden onder de deelnemers vaak tot onderlinge herkenning van situaties en problemen, waardoor deelnemers elkaar steun kunnen geven (3).
 • De methode slaagt erin jonge ouderen en mannen aan te spreken (3).
 • Het gebruik van lokale websites maakt 50plusnet voor gebruikers laagdrempelig, herkenbaar en vertrouwder (1, 3).
 • De deelnemer kan ieder gewenst moment van de dag van 50plusnet gebruik maken (1, 3).