Activeringscentrum tegen bijstandsvererving

1 mei 2009

Het doel van de methode Activeringscentrum tegen bijstandsvererving is het doorbreken van het ‘erven’ van een bijstandsuitkering. Activerend onderzoek vormt hiervoor de basis.

Deelnemers gaan vanuit een lokaal activeringscentrum zelf aan de slag als activeringsmedewerker: ze maken groepsgewijs een plan van aanpak, volgen trainingen en werken aan individuele doelstellingen.

Uit effectonderzoek blijkt dat de beoogde kwantitatieve resultaten zijn behaald. Dit geldt voor zowel de deelname aan de trajecten als voor de uitstroom uit uitkeringssituaties en voor de vermindering van het totale aantal uitkeringsgerechtigden in de betreffende wijk. Daarnaast is de waardering voor het activeringscentrum bij politiek, collega-organisaties en bewoners groot. Bewoners weten de weg naar het activeringscentrum goed te vinden.

Ga voor meer informatie naar de databank Interventies naar werk