Asja

Asja is een 7x24 uursprogramma voor meisjes van 11 tot en met 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden.

Thumbnail

Doel van de methode is om de meisjes veiligheid en bescherming te bieden. Het programma is erop gericht de meisjes afstand te laten nemen van het verleden en een nieuw begin te maken. Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.

De interventie Asja is in december 2020 opnieuw erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.