Het betekenisvol gesprek

Ouderen en vrijwilligers in gesprek over zingeving en levensvragen

De interventie Betekenisvol Gesprek richt zich op gesprekken tussen ouderen en deskundige vrijwilligers die samen het gesprek aangaan over zingeving- en levensvragen. De vrijwilliger heeft oprechte interesse in de cliënt, kan goed luisteren, biedt een steuntje in de rug en luistert naar voor de cliënt belangrijke zingevings- en levensvragen. De cliënt ervaart hierdoor een persoonlijke band met de eigen vrijwilliger, vertrouwen en een gevoel van geborgenheid: de vrijwilliger is er voor de cliënt, de cliënt staat er niet alleen voor. Deze aanpak leidt bij de cliënt tot een gevoel van erkenning, begrip en waardering en uiteindelijk tot minder gevoelens van eenzaamheid.

Interventiebeschrijving-Het-Betekenisvol-Gesprek.pdf 851.5 KB

Contactgegevens

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met: 
Stichting Mara en Stichting Samen 010: Arjan Klein en Hanny de Kruijf
info@maraprojecten.nl
info@samen010.nl

Website:
www.maraprojecten.nl
www.samen010.nl 

Logo van Stichting MaraLogo van Stichting Samen 010

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van Het Betekenisvol Gesprek bestaat uit thuiswonende 75-plussers (hiernagenoemd cliënt) die aanlopen tegen zingevings- en levensvragen. Het Betekenisvol Gesprek richt zich op mensen binnen deze groep die iemand missen om betekenisvolle en diepgaande gesprekken mee te voeren. 

Doel 

Thuiswonende 75-plussers die aanlopen tegen zingevings- en levensvragen hebben een maatje en ervaren daardoor minder gevoelens van existentiële eenzaamheid. 

Aanpak 

Een getrainde vrijwilliger komt gedurende minimaal 6 maanden elke twee weken bij een deelnemer langs voor een diepgaand gesprek. Tijdens dat gesprek staan zij stil bij zingevingsvragen waar diegene mee kampt. Behalve dat de vrijwilliger aandacht heeft voor alledaagse gebeurtenissen luistert de vrijwilliger goed en vraagt deze zo nodig door. Lastige zingevingsvragen worden steeds verder en vanuit verschillende perspectieven verkend. Daarbij wordt de oudere uitgedaagd om eigen antwoorden te vinden op de vragen. 

Materialen 

Naast het Handboek zijn de onderstaande materialen beschikbaar.

 • Voorbeeldfolder 1 van Het Betekenisvol Gesprek (Motto)
 • Voorbeeldfolder 2 van Het Betekenisvol Gesprek (het Goede Gesprek)
 • Informatie voor verwijzers
 • Informatie voor vrijwilligers
 • Rapportageformulier vrijwilligers
 • Vrijwilligersovereenkomst
 • Meetinstrument Het Betekenisvol Gesprek
 • Praatplaat Het Betekenisvol Gesprek (Het Goede Gesprek)
 • Beeldplaat Het Betekenisvol Gesprek (Motto)
 • Reader basiscursus
 • Het Betekenisvol Gesprek Factsheet
 • Intakegesprek vrijwilliger
 • Intakegesprek cliënt 

 Onderzoek 

 • Gezien en gehoord. Het maatschappelijk rendement van project Motto: aandacht voor zingeving en levensvragen bij ouderen (Davelaar, 2013). Onderzoek naar het maatschappelijk rendement met de MRA-methodiek. 
 • Procesevaluatie Meet het Betekenisvol Gesprek + Factsheet (Matthijssen, 2021)

Onderzoek naar het effect van de interventie voor de deelnemende ouderen. Hiervoor is een meetinstrument ontwikkeld dat inzicht biedt in de betekenis van de gesprekken die gevoerd worden vanuit Het Betekenisvol Gesprek. 

Beoordeling

Het Betekenisvol gesprek is in maart 2024 door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen de preventieve en kostenbesparende werking van Het Betekenisvol Gesprek. Ook is de begeleiding van vrijwilligers zorgvuldig geregeld  en kan de religieuze insteek voor veel ouderen van meerwaarde zijn ten opzichte van reguliere maatjesprojecten.