Brown Eyes Blue Eyes Filmworkshop

In de Brown Eyes Blue Eyes (BEBE) Filmworkshop kijken deelnemers naar de film Het Grote Racisme Experiment. Hierin zijn fragmenten te zien uit de originele BEBE training. In deze training krijgen bruinogen een voorkeursbehandeling en worden ze behandeld als machthebbers, terwijl blauwogen als de minderheidsgroep worden behandeld. Door middel van ervaringsleren, wisseling van perspectief en confrontatie worden deelnemers zich bewust van de mechanismen die discriminatie in stand houden en hun eigen rol daarin.

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Brown-Eyes-Blue-Eyes-Filmworkshop.pdf 523.45 KB

Thumbnail

De interventie ‘Brown Eyes Blue Eyes’ (BEBE) Filmworkshop is bedoeld om discriminatie, racisme en vooroordelen tegen te gaan. Door middel van ervaringsgerichte simulatie beoogt BEBE bewustzijn van discriminatie en motivatie te stimuleren, om aanpassing van gedrag te bewerkstelligen.

Doelgroep

De BEBE Filmworkshop richt zich op iedereen die ouder is dan 12 jaar. Behalve naar leeftijd beperkt de doelgroep zich niet tot mensen met bepaalde demografische of persoonsgebonden kenmerken. De groep deelnemers heeft doorgaans wel een bepaalde (intrinsieke of extrinsieke) motivatie om problemen rondom discriminatie en racisme op te lossen.

Doel

De BEBE Filmworkshop kent twee hoofddoelen:

  1. Na afloop van de BEBE Filmworkshop zijn deelnemers zich bewust van mechanismen die discriminatie in stand houden en hun eigen rol daarin.
  2. Na afloop van de BEBE Filmworkshop hebben deelnemers een (eerste) intentie geformuleerd om hun eigen gedrag rondom discriminatie aan te passen.

Aanpak

Tijdens de filmworkshop kijken deelnemers naar de tv-special Het Grote Racisme Experiment. Daarin wordt een groep mensen verdeeld in twee groepen: de blauwogen en de bruinogen. De bruinogen krijgen een voorkeursbehandeling en worden behandeld als machtshebbers, terwijl blauwogen worden behandeld als minderheidsgroep. Doel van deze oefening is perspectiefwisseling: door zelf te ervaren hoe het is om tot een andere groep te behoren, krijgt men meer begrip voor ‘de ander’. Na het bekijken van de film volgt een uitgebreide reflectie. Hierin reflecteren deelnemers op hun eigen gedrag en wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Afsluitend formuleren deelnemers welke keuze zij willen maken voor hun gedrag en rol in de toekomst en wat zij willen leren. Optioneel worden de workshopdeelnemers voor het bekijken van de film verdeeld in twee groepen en ondergaan zij dus zelf – maar wel in mindere mate – de ervaring uit de film.

Materiaal

Voor uitvoerders zijn de volgende materialen beschikbaar.

  • Een handboek met uitgebreide workshopbeschrijving
  • Een leidraad waarin de gebeurtenissen in de film zijn gekoppeld aan de structuren van racisme en uitsluiting
  • Een document met voorbeeldvragen voor de reflectie
  • Een verkorte versie van de film Het Grote Racisme Experiment
  • Een document met posters met negatieve uitspraken over blauwogen.

Deze materialen kunnen worden opgevraagd bij de interventie-eigenaar en komen beschikbaar wanneer de filmseminartraining is doorlopen.

Ontwikkelaar
Şeydâ Buurman-Kutsal
E-mail: info@seyda.nl
Telefoon: 06-27406661
Website: www.seyda.nl 

Onderzoek

Uit de procesevaluatie blijkt dat zowel deelnemers als uitvoerders de filmworkshop zeer positief waarderen. Succesfactoren zijn onder meer het ervaringsleren, verplaatsen in ‘de ander’, het delen van persoonlijke verhalen, de vertaalslag die wordt gemaakt naar het dagelijks leven en de brede inzetbaarheid van de workshop. Als verbeterpunten wordt de beschikbaarheid genoemd van een draaiboek dat kan ondersteunen bij het geven van de filmworkshop.

Citaten van enkele deelnemers:

'Dit zouden meer mensen moeten doen! Mensen denken vaak te makkelijk: iedereen is toch gelijk. Maar in deze workshop besef ik dat er echt nog veel te doen is.'

'Bij een gewone training krijg je vaak alleen maar theorie, daar kun je mee doen wat je wil, of het nou binnen komt of niet. Maar hier word je er echt helemaal in meegenomen door het zelf te ervaren. Erg indrukwekkend!'

Beoordeling
Volgens een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars is de interventie Brown Eyes Blue Eyes, mede dankzij een sterk train-de-trainer programma, goed overdraagbaar en breed inzetbaar. De interventie is goed onderbouwd en heel interactief. De film en bijbehorende workshop roepen empathie en inlevingsvermogen op, twee voorwaarden om vooroordelen tegen te gaan. Als laatste sterke punt van deze interventie, noemen de beoordelaars de succesvolle vertaalslag die Brown Eyes Blue Eyes maakt naar het dagelijks leven.