Buurtcirkel

Buurtcirkel richt zich op mensen in een kwetsbare positie met een ondersteuningsvraag. De ondersteuningsvragen zijn uiteenlopend en kunnen groot of klein van aard zijn. Het is belangrijk dat deelnemers gemotiveerd zijn om mee te doen, mensen te leren kennen en hulp te bieden. Met 9 tot 12 deelnemers uit de wijk wordt een Buurtcirkel gevormd. Tijdens Buurtcirkelactiviteiten wordt ingezet op talenten en vaardigheden, het opbouwen van een netwerk, hulp vragen, hulp bieden en meedoen in de wijk. Deelnemers hebben zelf de regie over activiteiten, gespreksonderwerpen en hun ontwikkelplan. Zij worden hierbij ondersteund door de Buurtcirkelcoach en de vrijwilliger. Door deelnemers zoveel mogelijk zelf te laten doen, draagt Buurtcirkel bij aan de zelfstandigheid van deelnemers.

Interventiebeschrijving_Buurtcirkel.pdf 679.42 KB

Thumbnail

Doelgroep

De interventie is voor mensen in een kwetsbare positie die nog niet in staat zijn om zonder professionele en/of informele ondersteuning zelfstandig te (blijven) leven in de buurt. De kwetsbaarheid kan van psychische, cognitieve en/of sociale aard zijn. Essentieel is dat deelnemers gemotiveerd zijn om te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Doel

Deelnemers maken een ontwikkeling door waarna ze zelfstandiger door het leven kunnen gaan. Door te leren van en met elkaar doen zij (sociale) vaardigheden op, vergroten zij hun sociale netwerk (in de directe omgeving),  herwinnen aan eigen regie en zijn minder afhankelijk van professionele en/of informele ondersteuning.

Aanpak

Een Buurtcirkel bestaat uit een groep van 9 tot 12 deelnemers die wekelijks bij elkaar komt. Deze bijeenkomsten duren twee tot drie uur. Daarnaast is er individuele begeleiding op maat. Het leer- en ontwikkeltraject is een samenhangend proces tussen deelnemer, Buurtcirkelcoach, vrijwilliger en de groep waarbij de regie zoveel mogelijk bij de deelnemers zelf wordt gelaten.

Materiaal

Ter ondersteuning van de implementatie van Buurtcirkel is beschikbaar; een handboek en een implementatietoolkit. Daarnaast krijgen Buurtcirkelcoaches een trainingswerkboek en een methodiekenboek. Om de kwaliteit te waarborgen, volgen de projectleider en Buurtcirkelcoach verplichte training(en) en krijgen advies en ondersteuning bij de uitvoering.

Ontwikkelaar
Naam organisatie: Pameijer
E-mail: jan.alblas@pameijer.nl
Telefoon: 010 2710000 / 06 22904083
Website: www.buurtcirkel.nl

Onderzoek

Het onderzoek naar Buurtcirkel (Weltevrede A., van den Heerik, Wolff, de Boom, & Seidler, 2017) toont positieve resultaten en geeft concrete aanbevelingen en aandachtpunten: er is veel waardering voor het contact met anderen, wat vervolgens van grote invloed is op hun zelfvertrouwen en waardoor deelnemers zich gelukkiger voelen. Bovendien zijn deelnemers zich meer bewust van hun talenten en weten deze beter in te zetten om bijvoorbeeld anderen te helpen. Aandachtspunten zijn o.a. het werven van deelnemers en het opbouwen van netwerkcontacten door deelnemers in de buurt.

Beoordeling

Buurtcirkel is in december 2021 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen de holistische benadering: ze volgen het tempo en de behoefte van de deelnemers en nemen ruim de tijd om de deelnemers te begeleiden. Andere sterke punten vinden zij de lokale inbedding, de goed beschreven methodische uitwerking en dat de bijeenkomsten in eigen omgeving plaatsvinden. Als laatste waarderen ze de geweldige kennisoverdracht en ondersteuning georganiseerd aan de Buurtcirkelcoaches en vrijwilligers.