Dierbare herinneringen

1 juli 2015

Dierbare Herinneringen is een reminiscentie-interventie. De doelgroep bestaat uit mensen van 65 jaar en ouder met klinisch relevante depressieve klachten, die zorg ontvangen binnen een verzorgings- of verpleeghuis.

Thumbnail

Tijdens vijf gestructureerde bijeenkomsten worden specifieke positieve herinneringen opgehaald, met als doel om depressieklachten te verminderen. De interventie wordt uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers onder supervisie van een psycholoog.

Uit onderzoek blijkt dat bredere depressieprogramma’s in verzorgings- en verpleeghuizen - waarin Dierbare Herinneringen als een module is opgenomen - effectief zijn in het verminderen van depressieve klachten. Internationaal zijn er verschillende onderzoeken die de effectiviteit van Dierbare Herinneringen onderbouwen.

Beoordeling
De interventie is in juli 2015 erkend als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’ door de Deelcommissie Ouderenzorg.

Kijk voor meer informatie in de databank interventies van Vilans