EventHands

27 december 2019

De EventHands-aanpak richt zich op kwetsbare jongeren van 16 tot 24 jaar die er niet in slagen om zelfstandig de stap te zetten naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie. Binnen de aanpak wordt cultuurparticipatie als hulpmiddel ingezet voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jongeren helpen onder professionele begeleiding in de uitvoering van diverse festivals. Via individuele coaching en groepsbegeleiding ontwikkelen jongeren kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en zetten zo de stap naar scholing en/of arbeidsmarkt.

Download de methodebeschrijving: 

Methodebeschrijving EventHands.pdf 616.01 KB

 

Thumbnail

Doelgroep

Kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die er niet in slagen om zelfstandig de stap te zetten naar maatschappelijke (en arbeids-) participatie, vaak geen startkwalificatie hebben, weinig tot geen ervaring met arbeid en een beperkt steunend netwerk, maar wel affiniteit hebben met cultuur en evenementen.

Doel

Bevorderen van maatschappelijke (en arbeids-) participatie, waardoor jongeren na deelname aan het programma ten minste twee treden zijn gestegen op de Participatieladder.

Aanpak

Jongeren in groepsverband onder begeleiding als vrijwilliger laagdrempelig, ongeschoold werk uit laten voeren op uiteenlopende evenementen, opdat succeservaring tot stand komt en verbinding tot een groter geheel ontstaat. Hierbij wekelijkse uitwisseling- en ontmoetingsmogelijkheden faciliteren, contactmomenten vastleggen voor monitoring van ontwikkeling en reflectie met de jongere middels functioneringsgesprekken, individuele coaching en groepsbegeleiding.

Materiaal

Voor organisaties die willen werken met de interventie is beschikbaar; een handboek; een workshopbeschrijving; trainingsprogramma’s; een deelnemersvolgsysteem, en in de uitvoering zijn voor de doelgroep beschikbaar; plannen van aanpak; projectplannen; vergaderformats; draaiboeken; certificaten.

Ontwikkelaar
Stichting B-Challenged
Contactpersoon: Wim Haveman
E-mail: wim@eventhands.nl
Telefoon: ‭+31 6 34 10 72 33‬
Website: www.eventhands.nl

Onderzoek

Gedurende de periode 2013-2015 is een evaluatie uitgevoerd naar EventHands en de resultaten die het oplevert voor betrokken jongeren op het gebied van persoonlijke en psychosociale ontwikkeling, maatschappelijke participatie en succes bij arbeidstoeleiding. Het onderzoek toont positieve aanwijzingen over de effectiviteit van EventHands en het realiseren van de doelstelling Noorda, J. & Dijk, van. A. (2015).

Beoordeling 
De interventie EventHands is in december 2019 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. Het is een een aantrekkelijke, goed uitvoerbare en goed uitgewerkte interventie voor een moeilijk te bereiken doelgroep. De onderbouwing blijft dicht op de praktijk, wat getuigt van kennis van de groep jongeren en wat er nodig is. Via culturele participatie de jongeren perspectief (op werk) geven is vernieuwend en past goed bij de (leefstijl en leefwereld) van de groep.