Flexible Assertive Community Treatment (FACT)

1 juni 2015

FACT richt zich op mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen. Het doel is hen te begeleiden en te ondersteunen in hun herstelproces, zodat zij optimaal kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. FACT werkt outreachend, assertief en met een multidisciplinair team.

Thumbnail

Professionals geven aan dat ze tevreden zijn over het werken met FACT. Wel vinden ze de omschakeling naar intensievere teamzorg soms moeilijk. Uit effectonderzoek blijkt dat patiënten na FACT beter psychosociaal functioneren.

 

Beoordeling
De interventie Flexible Assertive Community Treatment (FACT) is in juni 2015 erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie langdurige ggz.

Kijk voor meer informatie bij het Trimbos Instituut