Girls' Talk

1 april 2016

Het doel van Girls’ Talk is bevordering van seksuele gezondheid en gezond seksueel gedrag van laagopgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden.

Thumbnail

Girls’ Talk is een seksespecifieke groepscounselmethode. Uit een procesevaluatie blijkt dat de interventie aantrekkelijk is voor meiden en dat het binnen het werk van jongerenwerkers past. Het bevordert bewustwording van meiden ten aanzien van seksuele rechten en stimuleert open communicatie over seksualiteit. Effectonderzoek met een controlegroep laat positieve effecten zien op onder meer intentie tot pilgebruik en controle in seksuele situaties.

Girls' Talk is in april 2016 erkend als 'Goed onderbouwd' door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.