Heibel thuis

Heibel Thuis is een groepsinterventie voor jongeren van 12-16 jaar die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en hun ouders. Doel is de gevolgen van huiselijk geweld te verminderen.

Thumbnail

Jongeren wisselen ervaringen uit en doen oefeningen tijdens bijeenkomsten en online chatsessies. Ouders krijgen informatie over de groep, de gevolgen van huiselijk geweld en opvoeding. Ook zijn er (optioneel) huisbezoeken.

De interventie is in november 2015 positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.