Herstellen doe je zelf

1 november 2014

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking. De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Thumbnail

Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op belangrijke aspecten van herstel, zoals empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De interventie Herstellen doe je zelf is in oktober 2014 erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie good practices langdurige ggz.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Trimbos-instituut.

Naar het Trimbos-instituut