Horizonmethodiek

1 juni 2016

De Horizonmethodiek is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt, en hun niet-misbruikende ouders. Het doel is het verminderen van negatieve gevolgen van seksueel misbruik en het herstellen van vertrouwen en (sociaal) functioneren bij de kinderen. De ouders worden begeleid bij het optimaal steunen van hun kind.

Thumbnail

Onderzoek laat zien dat (seksuele) gedragsproblemen significant verminderen. Daarnaast is er een aantoonbare afname van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis.

 

De methodiek is in november 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.