Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf willen. Dit met zo min mogelijk professionele hulp.

Thumbnail

Professionals geven aan dat de methode houvast, duidelijkheid en verbindingen tussen verschillende gebieden biedt. Cliƫnten zijn over het algemeen positief over de begeleiding met IRB. Ze waarderen de aandacht voor hun eigen wensen en de bewustwording die dat bij henzelf teweeg brengt. Drie van de vier effectonderzoeken tonen aan dat de methode daadwerkelijk effect heeft.

De interventie Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is in oktober 2014 erkend als Effectief volgens sterke aanwijzingen door de Erkenningscommissie good practices langdurige ggz.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Trimbos-instituut.

Ga naar het Trimbos-insituut