In je Uppie

14 juli 2020

In je Uppie is bedoeld om het eenzame gevoel van thuiswonende ouderen te verminderen. De interventie bestaat uit een aantal series van elk drie gesprekken over thema’s waarover je normaal gesproken niet zo snel praat, onder leiding van een getrainde gespreksleider. Na een aantal series In je Uppie gesprekken wordt in de regio een inspiratie-event georganiseerd voor deelnemende ouderen, betrokken professionals, mantelzorgers en familie.

Download de uitgebreide methodebeschrijving.

Methodebeschrijving In je Uppie.pdf 1.36 MB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van de interventie bestaat uit thuiswonende, veelal alleenstaande ouderen (65+) die bovendien deelnemer zijn aan een groepsactiviteit (koffieochtend in de wijk, sport- of beweegactiviteit, hobbyclub), omdat dit de locatie is waar In je Uppie plaatsvindt.

Doel

In je Uppie is bedoeld om het eenzame gevoel van ouderen te verminderen. Ouder worden is een uitermate persoonlijk proces, dat vaak het gevoel geeft er alleen voor te staan. Als je ouder wordt krijg je veel afscheid te verduren. Bijvoorbeeld het verlies van werk, gezondheid, mobiliteit, sociale omgeving en natuurlijk dierbaren. Bij In je Uppie proberen we dat veelkoppige monster van verlies onder ogen te zien en geestelijke weerbaarheid, veerkracht en herkenning te oefenen. Ouderen kunnen – door een realistischer zelfbeeld – beter voor zichzelf zorgen én voor de mensen om hen heen, omdat ze begrijpen dat ook zíj door deze levensgebeurtenissen worden getroffen en daarin een weg proberen te vinden. Het delen van ervaringen werkt bemoediging en nieuwe inzichten in de hand. Het delen van verhalen biedt houvast. In je Uppie kan zo een bijdrage leveren aan langer thuis blijven wonen en een vermindering van de zorgvraag.

Aanpak

In je Uppie themagesprekken vinden plaats op plekken waar de ouderen al zijn. Het gespreksthema, aangedragen door ouderen zelf, wordt enkele weken van tevoren aangekondigd met een speciale flyer, een stukje in de buurtkrant en advertenties. De ouderen weten dus wat er staat te gebeuren.

Een opgeleide gespreksleider zorgt ervoor dat het schurende thema ‘op tafel blijft’ en stuurt lichtjes het gesprek.

Betrokken ouderen en professionals van de partnerorganisatie hebben de mogelijkheid om medewerkers mee te laten lopen in de In je Uppie opleidingsmodule. Ze kunnen dan zelf gesprekleider worden, naast de gesprekleiders vanuit UP!

Na een aantal series In je Uppie gesprekken wordt in de regio (in samenwerking met andere In je Uppie locaties) een inspiratie-event georganiseerd. In een talkshowsetting staat een thema (uit de In je Uppie’s) centraal. De deelnemende ouderen zelf worden op het podium geïnterviewd over hun ervaringen en verhalen worden gedeeld.

In een online omgeving (sociale media, website, nieuwsbrief) worden de ervaringen uit het land rondom In je Uppie in bredere zin gedeeld.

Ontwikkelaar
Stichting MOAI
Alet Klarenbeek
alet@upinnederland.nl
06 26 32 80 14
www.upinnederland.nl

Onderzoek 

Uit onderzoek naar de impact op de ouderen bleek dat ouderen een veilige ontmoeting ervaren, waar ze stil kunnen staan bij een lastig thema, in een gesprek waaraan je actief kan bijdragen door je uit te spreken of alleen kan luisteren. Deelnemers geven aan nieuwe inzichten op te doen. En het belangrijkste: een en ander leidt bij een kwart van de deelnemers tot een sterker groeps- en gemeenschapsgevoel’. Daarmee lijkt In je Uppie een middel tegen (dreigende) eenzaamheid te kunnen zijn.

Beoordeling
De interventie In je Uppie is in mei 2020
door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. Sterke punten die zij benoemen zijn onder andere: de grote meerwaarde in het betekenisvol ontmoeten van generatiegenoten, de begeleiding van gespreksleiders en uitwisseling van ervaringen tussen gespreksleiders en de combinatie van verschillende onderdelen met professionele vormgeving.