Join Us programma

Join Us heeft een programma ontwikkeld om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken. Het programma, dat in meerdere Nederlandse gemeentes succesvol wordt ingezet, bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten voor jongeren tussen de 12-18 jaar en 18-25 jaar.

Download de volledige interventiebeschrijving:

Interventiebeschrijving-Join-Us-programma_0.pdf 779.36 KB

Thumbnail

Tijdens de bijeenkomsten worden de jongeren begeleid door jeugdprofessionals die werkzaam zijn bij regionale sociaal werkorganisaties. Zij worden opgeleid door Stichting Join Us en werken volgens de door Stichting Join Us ontwikkelde methodiek en gebruiken de daarbij horende applicatie. De methodiek heeft als doel jongeren voldoende sociaal redzaam te maken, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. Tijdens de bijeenkomsten hebben de jongeren plezier, leren ze van elkaar en organiseren ze activiteiten. Daarnaast heeft iedere jongere één of meerdere persoonlijke sociale uitdaging(en). Dit noemen we een ‘challenge’. Een challenge heeft betrekking op de oorzaak van eenzaamheid. De jeugdprofessionals ondersteunen waar nodig, op maat, passend bij deze challenge, waarbij zij gebruik maken van cognitief gedragstherapeutische technieken. Een deelnemer stroomt uit wanneer hij voldoende sociaal redzaam is om, nu en in de toekomst, een passend netwerk te behouden dat voldoet aan zijn behoeften.

‘Het erkenningstraject maakte de interventie alleen maar beter’

Movisie interviewde Anne Weijs, gedragswetenschapper bij Join us over het traject dat tot opname in de databank Effectieve sociale interventies leidde: ‘Wij hebben vertrouwen in onze methodiek en willen dat ook naar buiten uitdragen. Gemeenten zijn onze opdrachtgevers en zij vragen om de erkenning.' Lees het artikel.

Doelgroep

Join Us richt zich op jongeren van 12 t/m 25 jaar die zich langere tijd en in sterke mate eenzaam voelen. Dit wordt chronische eenzaamheid genoemd. Jongeren die bij Join Us komen zijn intrinsiek gemotiveerd en hebben de capaciteiten om te leren sociaal redzaam te worden. Om herkenning te vinden bij elkaar, zijn jongeren verdeeld in twee leeftijdsgroepen: 12-18 jaar en 18-25 jaar.

Doel

Jongeren die uitstromen van het programma voelen zich voldoende sociaal redzaam om een netwerk te ontwikkelen dat voldoet aan hun behoeften.

Aanpak

Join Us organiseert tweewekelijkse bijeenkomsten voor jongeren. Na aanmelding en screening mogen jongeren één oefenbijeenkomst meedraaien. Hierna volgt deelname aan de bijeenkomsten. Iedere jongere stroomt in en uit wanneer het voor hem passend is. Zij doorlopen gezamenlijk een traject waarin individuele social challenges zijn opgenomen. De meeste jongeren nemen ongeveer één jaar deel aan Join Us.

Materiaal

Ter overdracht van de interventie reikt Join Us een handleiding voor jeugdprofessionals en de Join Us app aan. Daarnaast biedt Join Us websites die het programma ondersteunen, wervingsmaterialen en ondersteunende materialen voor jongeren aan.

Ontwikkelaar
Stichting Join Us
info@join-us.nu
0858770342
Website: www.join-us.nu
Contactpersoon
Jolanda van Gerwe
jolanda@join-us.nu
06 43986607 - 085 8770342

Onderzoek

Er zijn twee evaluatiestudies uitgevoerd. De eerste werd gedaan bij deelnemers van het programma. De structuur, de locatie, de houding van de jeugdprofessionals en de laagdrempeligheid van het programma werden als positief ervaren. Deelnemers benoemen dat ze veel hebben geleerd binnen het programma: vaardigheden die betrekking hebben op sociale zelfredzaamheid verbeterden en de mate van eenzaamheid nam af gedurende de deelname aan het programma. De tweede studie, onder de betrokken jeugdprofessionals, wijst uit dat zij tevreden zijn over de interventie. Zij vinden dat eenzaamheid bij de doelgroep goed wordt aangepakt. Ze zien positieve veranderingen bij de jongeren; de sociale uitdagingen die jongeren aangaan worden daarbij als belangrijk component van de interventie gezien. De jeugdprofessionals hebben het idee dat de juiste doelgroep bereikt wordt.

Beoordeling

Het Join Us programma is in juni 2021 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. De beschrijving van de interventie getuigt van verstand van zaken en betrokkenheid van Stichting Join Us. De commissie prijst de logische en consistente onderbouwing. De materialen zijn goed afgestemd op de taal en beleving van jongeren. Er is in het bijzonder waardering voor de bijbehorende app met challenges die is ontwikkeld.