Krachtwerk

Krachtwerk is een krachtgerichte basismethodiek om mensen die tijdelijk of langdurig de greep op hun bestaan kwijt zijn, te ondersteunen in hun herstel, zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Uitgangspunt is dat mensen bij narigheden en tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en de draad van hun leven weer op te pakken. Krachtwerk wordt toegepast bij diverse doelgroepen in diverse werksoorten en sectoren, zoals in het welzijnswerk, in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de forensische zorg. Op Hoge Scholen maakt Krachtwerk onderdeel uit van opleidingen.

Download de uitgebreide interventiebeschrijving:

Interventiebeschrijving-Krachtwerk.pdf 711.26 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van Krachtwerk bestaat uit uiteenlopende groepen mensen in achterstandssituaties die tijdelijk of langdurig de greep op hun bestaan kwijt zijn en sociaal uitgesloten zijn of dreigen dat te worden. Ook voor mensen met een tijdelijke onbalans tussen draaglast en draagkracht is Krachtwerk een geschikte methodiek.

Doel

Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel van mensen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.

Krachtwerk helpt om te zien wat er wél goed gaat

In 2015 werd Krachtwerk voor het eerst erkend, in 2021 kreeg de interventie opnieuw het predicaat Goed Onderbouwd. Movisie interviewde ontwikkelaar Judith Wolf en wijkteamlid en jeugdprofessional Heleen Koole over hoe de interventie in de praktijk wordt ingezet. Lees het artikel.

Aanpak

Het krachtgerichte begeleidingstraject bestaat uit drie samenhangende delen: focusbepaling, uitvoering en evaluatie. De zeven basistaken van het begeleidingstraject zijn: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, inschatten van zelfregulering, doelen stellen en een actieplan maken, ondersteunen van herstel, evalueren en afronden. Krachtwerk kan in korte en langdurende trajecten worden toegepast.

Materiaal

Voor de implementatie van Krachtwerk zijn bij Impuls, Radboudumc diverse materialen beschikbaar, waaronder het methodiekboek Krachtwerk (Wolf, 2016). Die materialen ondersteunen professionals bij de uitvoering van krachtgerichte trajecten met cliënten. De basistraining is afgestemd op de doelgroep en de setting waarin professionals werken. Ter ondersteuning van hun eigen herstelproces bestaat er voor cliënten een werkboek, ‘Op eigen kracht’.

Ontwikkelaar
Impuls Onderzoekscentrum, Judith Wolf
judith.wolf@radboudumc.nl
024 361 43 65

www.impuls-onderzoekscentrum.nl

Contactpersoon
Irene Jonker
irene.jonker@radboudumc.nl
024 361 88 26

Onderzoek

Internationale studies onder diverse doelgroepen wijzen op positieve effecten van toepassing van het krachtenmodel en vergelijkbare op empowerment gerichte interventies. De meeste van deze onderzoeken richten zich op kwetsbare mensen met een chronische psychiatrische aandoening die problemen ervaren op meerdere leefgebieden, waaronder het verkrijgen en behouden van huisvesting, werk en sociale relaties. Deze studies laten positieve resultaten zien bij (psychische) gezondheid en hospitalisatie (Björkman, Hanson & Sandlund, 2002; Macias e.a., 1994; Macias, Farley, Jackson & Kinney, 1997; Modrcin, Rapp & Poertner, 1988), vaardigheden voor zelfstandig wonen en dagelijkse activiteiten (Macias e.a., 1994; Modrcin e.a., 1988), arbeidstraining en inkomen (Macias e.a., 1997; Modrcin e.a., 1988; Stanard, 1999), sociale steun en gedrag (Macias e.a., 1997; Modrcin e.a., 1988), vrijetijdsbesteding (Modrcin e.a., 1988), kwaliteit van leven (Stanard, 1999) en tevredenheid met de hulp (Björkman e.a., 2002). Maar ook andere doelgroepen - mensen met verslavingsproblemen, vrouwen met geweldservaringen en dak- en thuisloze jongeren – lijken baat te hebben bij een krachtgerichte interventie (Rapp e.a., 2008; Saewyc & Edinburgh, 2010; Song & Shih, 2010).

Beoordeling
Krachtwerk is in december 2020 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid opnieuw erkend als Goed onderbouwd (na vijf jaar worden beoordeelde interventies opnieuw beoordeeld). De commissie complimenteert de ontwikkelaar met de stappen die zijn gezet in de afgelopen vijf jaar. Het handboek is tekstueel verbeterd en de interventie is breed toepasbaar gemaakt. De flexibele opzet van de interventie zorgt ervoor dat je goed bij het ritme en tempo van de cliënten kan aansluiten. De beoordelaars zijn het er ten slotte over eens dat het krachtenmodel van Rapp en Goscha nog steeds een stevig theoretisch kader biedt voor deze interventie.