K!X

15 december 2015

K!X is erop gericht om migrantenjongeren in het (v)mbo betere aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt. In een K!X team op school gaan zij aan de slag met het organiseren van activiteiten die hieraan bijdragen en volgen ze trainingen. Daardoor ontwikkelen ze ‘soft skills’, bouwen ze een netwerk op en krijgen ze meer inzicht in hun eigen kracht en mogelijkheden.

Methodebeschrijving-kix.pdf 425.43 KB

In procesevaluaties geven KIX coördinatoren aan dat financiële ruimte en draagvlak van school en werkgevers belangrijke randvoorwaarden zijn. Ze vinden de methode goed aansluiten bij de doelgroep. Jongeren zeggen dat ze de geleerde vaardigheden kunnen toepassen in sollicitatiegesprek of stage. Een goede begeleiding vanuit school vinden ze cruciaal.

Doelgroep

De doelgroep van K!X bestaat uit migrantenjongeren van 13 tot en met 23 jaar die een vmbo- of mbo opleiding volgen. Intermediaire doelgroepen kunnen ouders en werkgevers zijn.

Doel

Het doel van K!X is dat jongeren na hun opleiding aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Aanpak

K!X bestaat uit teams waarin jongeren samen activiteiten organiseren. De activiteiten bestaan uit:

 • Trainingen (communicatie en presentatie, ‘on the job’, empowerment, netwerken, samenwerken, solliciteren, vergaderen en voorbereiden en benutten van de stage)
 • Bedrijfsbezoeken
 • Gastlessen
 • Overige activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten
 • Bijeenkomst voor ouders
 • Certificaat met de door de jongere ontwikkelde competenties.
Ontwikkelaar
Movisie
Jamal Chrifi
j.chrifi@movisie.nl
06 55 44 05 30
www.projectkix.nl

Onderzoek

Uit de procesevaluaties blijkt dat K!X coördinatoren de interventie goed vinden aansluiten bij de doelgroep. Het leren door te ervaren motiveert jongeren om mee te doen aan K!X en geeft hen zelfvertrouwen. Belangrijkste randvoorwaarden volgens de coördinatoren zijn: draagvlak en een visie van de school, sponsoring of budgetneutraal opereren en voldoende draagvlak bij werkgevers door de activiteiten te relateren aan bedrijfsdoelen. Jongeren geven aan dat zij door K!X vaardigheden hebben ontwikkeld en deze kunnen toepassen in een sollicitatiegesprek of stage. De drempel is nu lager om contact te leggen met bedrijven. Belangrijke voorwaarde voor succes vinden zij goede begeleiding vanuit school.

Samenvatting werkzame elementen

Inhoudelijke werkzame elementen

 • De aanpak van ‘learning by doing’: jongeren ontwikkelen vaardigheden, inzicht in beroepsmogelijkheden, een netwerk en een positief zelfbeeld door in de praktijk aan de slag te gaan.
 • Het werken aan zelfvertrouwen en inzicht in eigen kracht en mogelijkheden door het inzetten van rolmodellen.
 • De coachende houding van coördinatoren die jongeren aanspreken op wat ze kunnen en willen. Dit zorgt voor een veilige omgeving voor jongeren om hun talenten te ontdekken en te laten zien.
 • De bedrijfsbezoeken vragen een actieve houding van jongeren. Ze bestaan niet alleen uit een rondleiding, maar laten jongeren zich presenteren aan en kennismaken met werkgevers en beroepen en sectoren die zij in eerste instantie niet als mogelijkheid voor zichzelf zien.
 • De profilering van jongeren op een positieve manier naar de buitenwereld, waardoor zij leren zichzelf op de voorgrond te zetten, daadwerkelijk zichtbaar zijn en een beter imago krijgen.

Praktische werkzame elementen

 • De interventie sluit goed aan bij het curriculum (Loopbaanoriëntatie & Begeleiding, LOB).
 • De ontwikkelde competenties worden bijgehouden en vermeld op een certificaat. Dit motiveert jongeren en geeft hen erkenning en een positief zelfbeeld.
 • Het inzetten van externe trainers haalt nieuwe kennis bij de school naar binnen, maakt dat jongeren meer aandacht krijgen in de trainingen en trainers kunnen als rolmodel fungeren.
 • De interventie sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren door het gebruik van beeldmateriaal in de trainingen, praktische hand-outs voor de jongeren en een coachende begeleiding die uitgaat van wat jongeren kunnen en willen maar wel kaders stelt.