Maatje achter de Voordeur

De interventie Maatje achter de Voordeur biedt steun aan mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het kan daarbij gaan om individuen maar ook om gezinnen, al dan niet met kinderen. Zij krijgen steun van een vrijwilliger die zelf te maken heeft gehad met huiselijk geweld, een zogenoemd ervaringsmaatje.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving Maatje achter de Voordeur.pdf 573.36 KB

Thumbnail

Doelgroep

‘Maatje achter de Voordeur’ is bedoeld voor iedereen die huiselijk geweld heeft meegemaakt. Dat kunnen individuen zijn, maar ook gezinnen.

Doel

Hoofddoel van de interventie is dat mensen en gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, steun ervaren bij het herstelproces. Een langdurig proces waarin zij opnieuw stabiliteit in hun leven proberen op te bouwen. Ervaringsmaatjes bieden hierbij ondersteuning.

Aanpak

Vrijwilligers die zelf ervaring hebben met geweld zetten zich, na training en met begeleiding, als ‘Maatje achter de Voordeur’ in om mensen te ondersteunen in hun herstelproces. Dit is een vorm van peer support. Vanuit de eigen herstelervaringen biedt het maatje steun bij het herstelproces van de deelnemers.

Ontwikkelaar
Moviera i.s.m. Movisie
E: info@moviera.nl
T: 088 374 47 44

Contactpersonen
Annemoon van Noorden | Ellen Vermeulen
E: a.vannoorden@moviera.nl
| e.vermeulen@moviera.nl
T: 088-3744744

Onderzoek

Er komen twee belangrijke succesfactoren naar voren uit de procesevaluatie (Movisie, 2019):

  1. De meervoudige posities van ervaringsdeskundige – zoals slachtoffer en pleger – binnen de training, zorgde voor een omslag in het denken van de ervaringsmaatjes over huiselijk geweld.
  2. De laagdrempeligheid en de respectvolle, gelijkwaardige relatie tussen maatje en deelnemer, zorgen voor meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij de deelnemer.

Een belangrijk aandachtspunt is de tijdsinvestering die het opzetten van de interventie vraagt. Vooral de werving van maatjes kostte veel meer tijd dan voorzien. De projectgroep wijt dit deels aan het taboe dat nog ligt op het slachtofferschap van huiselijk geweld én op de wens van slachtoffers om het geweld achter zich te laten.

Beoordeling
De interventie Maatje achter de Voordeur is in juli 2020
door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. De beoordelaars vinden de interventie doordacht en waarderen het werken met ervaringsdeskundigheid in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties als sterk punt. Zij noemen het een aanvulling en creatieve oplossing die het kan vormen op formele vormen van hulp na huiselijk geweld.