Make a Move+

24 mei 2019

Make a Move+ is een preventieprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens met een lichte verstandelijke beperking. In acht groepsbijeenkomsten leren jongens van 14 t/m 21 jaar zich seksueel weerbaar te gedragen. Het programma heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (als slachtoffer en pleger, online en offline) en bevordert seksuele gezondheid.

Thumbnail

Uit een procesevaluatie in zeven groepen blijkt dat trainers en jongens positief zijn over Make a Move+. Met name de actieve doe-opdrachten spraken aan. Naar aanleiding daarvan is in het programma meer accent gelegd op praktijkopdrachten. Ook is op aanraden van de trainers het programma ingekort en is in de voorbereidende training meer aandacht gekomen voor de randvoorwaarden voor een goede uitvoering.

De interventie is in mei 2019 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Deelcommissie Gehandicaptenzorg.

Lees de volledige methodebeschrijving in de Databank interventies in de langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg.