Make a Move

Make a Move is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 17 jaar. In acht bijeenkomsten verkennen de jongens stapsgewijs thema’s als mannelijkheid, meiden, daten en seksualiteit, omgaan met groepsdruk en social media. Het programma heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens.

Thumbnail

Uit een proefimplementatieonderzoek in instellingen voor jeugd en opvoedhulp bleek onder andere dat jongens het praten over seks, rollenspellen en de afwisseling in de training sterk waardeerden. Trainers waren positief over het gebruik van stellingen. Trainers bleken wel vaak af te wijken van het programma, onder andere omdat zij het programma te vol vonden. Mede als gevolg daarvan bood een effectstudie geen aantoonbaar bewijs voor de effectiviteit van Make a Move op de belangrijkste uitkomstmaten. Binnen de interventiegroep wezen de scores op sociale norm en eigen-effectiviteit ten aanzien van groepsdruk wel in de gewenste richting. Bevindingen uit de procesevaluatie zijn meegenomen bij de aanpassing van de handleiding van de interventie. Zo is het programma minder vol gemaakt.

Make a Move is in september 2017 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank van Loketgezondleven.nl.