MantelZorgen in de Praktijk

14 januari 2020

De interventie MantelZorgen in de Praktijk is bedoeld voor volwassen mantelzorgers die regelmatig mentale en fysieke zorg bieden aan een zorgvrager en daarbij behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden. Reden voor deelname kan voorbereidend zijn op het leveren van toenemende mantelzorgtaken, maar ook een ontstane disbalans tussen draagkracht en draaglast en/of beperkingen in de eigen (fysieke) mogelijkheden.

Download de methodebeschrijving: 

Methodebeschrijving-MantelZorgen-in-de-Praktijk.pdf 553.35 KB

Doelgroep

Thumbnail

De doelgroep bestaat uit volwassen mantelzorgers (> 18 jaar) die regelmatig en actief zorg en/of mentale ondersteuning bieden aan een zorgvrager, en die een verstoorde balans ervaren tussen hun eigen draagkracht en draaglast, of een toenemende beperking in hun eigen (fysieke) mogelijkheden. Een reden voor het volgen van de interventie kan ook zijn een voorbereiding op toenemende mantelzorgtaken en het voorkomen van overbelasting vanwege een disbalans tussen draaglast en draagkracht.

Doel

Mantelzorgers ervaren meer eigen regie over hun dagelijks functioneren en in hun rol als mantelzorger. Daarbij zijn zij (door bewustwording, meer kennis en training van praktische vaardigheden) zelf in staat hun draagkracht te vergroten en hun draaglast te verlagen ter voorkoming van overbelasting. Het zelfvertrouwen van de mantelzorger is toegenomen.

Aanpak

De interventie bestaat uit het voortraject (fase 1), de trainingsbijeenkomsten (fase 2) , de borging (fase 3) en ‘naast de zorg’ beweegactiviteiten (fase 4). Het voortraject (fase 1) omvat het proces van erkenning van het ‘mantelzorger zijn’, het in kaart brengen van de behoefte aan ondersteuning en het aanmelden voor de training. De training( fase 2) bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Hierin komen het trainen van praktische vaardigheden en het vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid aan de orde. Tevens worden hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden besproken, naast nuttige en praktische informatie voor mantelzorgers, bijvoorbeeld op websites en bij gemeentes. De borging (fase 3) omvat het proces volgend op de trainingsbijeenkomsten en ‘naast de zorg’ beweegactiviteiten(fase 4).
Het laatste deel, ‘naast de zorg’ beweegactiviteiten (fase 4) omvat het faciliteren van de deelnemers om samen in beweging te komen en te blijven. De trainers kunnen daarbij ideeën inventariseren en organiseren dat de deelnemers met een aantal activiteiten naar keuze kunnen kennismaken. De trainers kunnen ondersteunen in het bieden van ruimte en begeleiding.

Materiaal

Er is een handboek, er zijn materialen ten behoeve van werving deelnemers en trainers (folders, posters, flyers), hulpmiddelen voor het opstellen van een begroting, trainingsmaterialen ten behoeve van de uitvoering interventie voor trainers en evaluatieformulieren voor deelnemers en ter verantwoording subsidie.

Ontwikkelaar 
MantelZorgen in de praktijk
Contactpersoon: Alice ten Kate
E-mail: mantelzorgenindepraktijk@gmail.com
Telefoon: 045 528 41 61
Website: www.mantelzorgenindepraktijk.com

Onderzoek

Er is in 2019 een procesevaluatie uitgevoerd onder 22 deelnemers aan drie trainingen en onder vijf trainers. De interventie is door alle deelnemers goed gewaardeerd, gemiddeld met 8,5 van 10 punten. Vooral gewaardeerd werd de deskundigheid van de trainers en de veiligheid en respectvolle omgang binnen de groep. De mantelzorgers hebben veel geleerd van de trainers maar ook van elkaar.
Enkele verbeterpunten genoemd door de trainers zijn: acteer in de training nog meer behoeftegericht en spits de opzet van de follow-up bijeenkomst nog meer toe op de voorbereiding op fase 4.

Beoordeling
De interventie MantelZorgen in de praktijk is in januari 2020 beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. Als sterke punten benadrukken zij het gebruik van lotgenotencontact en ervaringskennis en de aandacht voor psychische en lichamelijke belasting. Mantelzorgers worden toegerust met veel praktisch bruikbare kennis en inzichten waarmee ze hun eigen situatie kunnen verbeteren.