Merel van Groningen-project

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers. Daarnaast krijgen jongeren inzicht in de risico’s van hun eigen relationeel en seksueel gedrag, de risico’s van social media en leren zij hierin hun grenzen kennen en aangeven. Na het doorlopen van het themapakket weten jongeren wat ze kunnen doen als ze geconfronteerd worden met een (mogelijke) loverboy. Het themapakket behandelt tevens thema’s als grooming en sexting.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Merel-van-Groningen-project.pdf 404.68 KB

Thumbnail

Het project komt voort vanuit de ervaringen van Merel van Groningen. Zij werd als jongere zelf slachtoffer van een loverboy en wil helpen voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Aan de hand van het verhaal van Merel en een gevarieerd interactief themapakket krijgen jongeren voorlichting en ontdekken zij of ze zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of risico lopen om slachtoffer te worden van een loverboy.  Het themapakket kan ingezet worden bij scholen en jeugdhulporganisaties.

Doelgroep

Het Merel van Groningen-project is ontwikkeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het themapakket kan aangeboden worden binnen alle vormen van onderwijs en binnen jeugdhulporganisaties. Het is geschikt voor zowel jongens als meisjes.

Doel

Het hoofddoel van het Merel van Groningen-project is de preventie van loverboyproblematiek onder jongeren, door kennis en inzicht onder jongeren te vergroten met behulp van het themapakket.

Aanpak

Na een starterstraining krijgen docenten en jeugdprofessionals toegang tot al het materiaal en een trainershandleiding. Vervolgens kunnen zij jongeren het themapakket aanbieden. Het themapakket van in totaal 20 uur behandelt 8 thema’s gericht op het vergroten van kennis over en inzicht in loverboyproblematiek en (online) risico’s van eigen seksueel en relationeel gedrag.  

Materiaal

Er wordt gewerkt met een uitgebreide trainershandleiding voor docenten en jeugdprofessionals en een werkboek voor jongeren. Daarnaast zijn de films 'Ware liefde' en 'De aangiften' beschikbaar, evenals het boek 'En plotseling ben je van hem' geschreven door Merel van Groningen. Via de website is er toegang tot extra filmmateriaal en spreekbeurt-/werkstukmateriaal.

Ontwikkelaar
Merel van Groningen (toekomst Merel van Groningen foundation)
Contactpersoon: Merel van Groningen
E-mail: info@merelvangroningen.nl
Telefoon: 06-17992102
Website: www.MerelvanGroningen.nl

Onderzoek

In de periode 2013-2014 is er door de ontwikkelaars van het Merel van Groningen-project een procesevaluatie uitgevoerd. Bij de starterstrianing waarderen docenten en jeugdprofessionals de kennis en ervaringsdeskundigheid van de trainers en de mate waarin de training nieuwe informatie en inzichten oplevert. De terugkomdag wordt over het algemeen minder interessant bevonden, aangezien het die dag vooral gaat om het evalueren van de uitvoering. Over het themapakket wordt aangegeven dat de trainershandleiding en het werkboek voor jongeren erg uitgebreid en duidelijk zijn en dat de werkvormen en opdrachten goed aansluiten op de doelgroep. Het gehele project vraagt veel tijd en dat is in de praktijk soms lastig, met name voor docenten. Na het doorlopen van het themapakket is het beeld van jongeren over slachtoffers van loverboys in veel gevallen veranderd. Uit de evaluaties met jongeren blijkt dat zij meer inzicht hebben gekregen in hoe slachtoffers in dergelijke situaties terecht kunnen komen en dat het iedereen kan overkomen. Daarnaast gaven de jongeren aan dat zij hebben geleerd dat ze hulp kunnen vragen bij mensen om hen heen of naar de politie kunnen gaan als zij in aanraking komen met een (mogelijke) loverboy. Ze weten wat wel en niet strafbaar is op het gebied van relaties en seks, wat de risico’s zijn op social media en kennen de 6 regels om te beoordelen of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zichzelf, een klasgenoot of vriend(in). Naar aanleiding van de procesevaluatie zijn er verschillende aanpassingen gedaan en staan er aanpassingen gepland voor de toekomst.

Beoordeling
Volgens een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars zijn de opzet en de inhoud van de handleidingen en werkboeken inzichtelijk en goed bruikbaar. Ze sluiten aan bij de maatschappelijke context en de continue verandering in de verschijningsvormen van de loverboyproblematiek. Het programma is zorgvuldig uitgewerkt en er zit een goede opbouw in de thema’s. De persoonlijke ervaring van Merel van Groningen is een meerwaarde bij de interventie.