Multidimensionele familietherapie (MDFT)

26 mei 2016

MDFT is een familietherapie aangevuld met bemoeizorg. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar met vaak meervoudig probleemgedrag zoals crimineel gedrag (bijvoorbeeld geweldsdelicten, in of buiten huiselijke kring), verslaving, spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen.

Thumbnail

De interventie is ook gericht op andere gezinsleden en de bredere sociale omgeving van de jongere. In de aanpak is er onder andere aandacht voor het verbeteren van de communicatie in het gezin en het verbeteren van ouderschaps- en opvoedvaardigheden. Het doel is dat de jongere minder delicten pleegt, verslavingsgedrag afleert, de jongere veilig thuis kan wonen en dat recidive/terugval wordt teruggedrongen.
 
Een traject neemt gemiddeld zes maanden in beslag, met twee tot drie sessies per week. Uit onderzoek blijkt onder andere dat MDFT het optreden van externaliserend gedrag verminderd en het functioneren in het gezin verbeterd.

De interventie is in mei 2016 erkend als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ door de Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie Justitiële interventies.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies.