Als muren kunnen praten....

1 maart 2011

Als muren kunnen praten richt zich op jongeren tussen de 13 en 16 jaar die getuige zijn geweest van heftige ruzies of geweld tussen hun ouders. Het doel is het verminderen en voorkomen van psychische, lichamelijke en psychosociale klachten bij jongeren als gevolg van dit geweld. De psycho-educatieve cursus bestaat uit het uitwisselen van ervaringen, oefeningen en het trainen van vaardigheden. Ouders krijgen informatie over de invloed van thuisgeweld op jongeren en handvatten om hun kinderen te ondersteunen.

Methodebeschrijving-als-muren-kunnen-praten.pdf 515.17 KB

Er is geen onderzoek naar de praktijkervaringen of effecten van deze methode bekend.

Doel

Het doel van de cursus Als muren kunnen praten is het verminderen en voorkomen van psychische, lichamelijke en psychosociale klachten op korte en lange termijn bij jongeren, als gevolg van het ervaren geweld tussen hun ouders. Na het volgen van de cursus hebben jongeren meer kansen om zelf gezonde partnerrelaties aan te gaan: deelnemers verkennen wat wel en niet kan in een relatie en zij leren goed voor zichzelf te zorgen en op te komen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 13 en 16 jaar die getuige zijn (geweest) van heftige ruzies of geweld tussen hun ouders.

Aanpak

De methode is een psycho-educatieve cursus, bestaande uit het uitwisselen van ervaringen in combinatie met het doen van oefeningen en het trainen van vaardigheden. De cursus bestaat uit een kennismakingsgesprek, tien bijeenkomsten van twee uur voor de jongeren, twee bijeenkomsten van anderhalf uur voor de ouders en een eindgesprek. Er kunnen minimaal zes en maximaal acht jongeren deelnemen. In elke bijeenkomst komt met behulp van diverse werkvormen een thema aan bod, zoals heftige ruzies tussen ouders, tips voor de thuissituatie, gevoelens, boosheid en ruzie, omgaan met ruzie, zelfbeeld, vriendschappen en relaties. Ouders krijgen in de voor hen bedoelde bijeenkomsten informatie over het effect dat thuisgeweld heeft op kinderen en jongeren en hoe zij jongeren in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Uitvoerende organisaties

De methode wordt gebruikt door Bureau Jeugdzorg (schoolcounseling en ASK - Advies en Screening teams), schoolmaatschappelijk werk, RIAGG hulpverlening, Vrouwenopvang, AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) en jeugdhulpverleningsinstanties.

Ontwikkelaar
Dimence, afdeling Preventie regio Zwolle
Roos Neeleman
r.neeleman@dimence.nl
038 469 26 08

Samenvatting werkzame elementen

  • De cursus combineert het vergroten van kennis, het herkennen en uiten van eigen gevoelens en het oefenen van sociale vaardigheden.
  • De methode betrekt zowel de jongeren als hun ouders, zodat de ouders de jongeren in deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.
  • Lotgenotencontact: doorbreking van het taboe om over het ervaren geweld thuis te praten, het doorbreken van het isolement van de jongeren (bent niet de enige) en het wegnemen van schuldgevoel.
  • Via een logboek krijgen de deelnemers een overzicht van wat er in de cursus is behandeld en wat zij er zelf aan gehad hebben.
  • Aan het einde van elke bijeenkomst is er aandacht voor ontspanning, om de spanning die de bijeenkomst mogelijk opgeroepen heeft weer kwijt te raken.