En nu ik...!

En nu ik…! richt zich op kinderen van 7 t/m 11 jaar die te maken hebben gehad met gewelddadige ruzies en geweld tussen hun ouders. Het doel is het voorkomen of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag.

Thumbnail

Uit een promotieonderzoek (2013) naar de methode bleek dat het betrekken van ouders bij de hulpverlening aan kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld belangrijk is: verbeteringen in het psychisch functioneren van ouders hingen samen met een afname van posttraumatische stresssymptomen bij kinderen.

De interventie is in januari 2018 positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies, Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.