OldStars Sport

23 juni 2022

Door aangepaste sportvormen te bieden op sportverenigingen, maakt OldStars Sport sporten vanzelfsprekend voor ouderen die dachten dit niet meer te kunnen of willen. Aansluiting bij een vereniging; bewegen; sporten en meedoen in teamverband, kunnen ervoor zorgen dat senioren (weer) meedoen met de samenleving.

Lokale initiatiefnemers (vrijwilligers van 55+, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, trainers) kunnen een OldStars Sport groep opzetten, waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan ontmoetingen en sociaal contact. Met OldStars Sport ontwikkelt en rolt het Ouderenfonds in samenwerking met sportbonden, sportverenigingen en het lokale domein, aangepaste sporten uit, waar initiatiefnemers lokaal mee aan de slag gaan. De droom is dat OldStars Sport op elke sportvereniging in Nederland aangeboden wordt. Hiervoor biedt het Ouderenfonds cursussen en materialen aan lokale initiatiefnemers. Als netwerker brengt het Ouderenfonds de juiste partijen bij elkaar om ouderen te bereiken en om OldStars sportgroepen op te zetten.

Kwaliteit van leven

Nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het belangrijk dat zij dit kunnen doen met het behoud van kwaliteit van leven. Hoewel het aantal 55-plussers dat wekelijks sport ook met de jaren stijgt, geldt in het algemeen dat hoe ouder men wordt, hoe minder vaak zij aan sport deelnemen (Dool, 2019). In 2018 voldeed slechts 43% van de mannelijke 65-plussers aan de beweegnorm van de Gezondheidsraad, bij vrouwelijke 65-plussers is was maar 31% (Volksgezondheid en Zorg, 2018). Daarboven voelt 1 op de 2 ouderen zich eenzaam (GGD, RIVM, CBS, 2016).

Bewegen maakt minder kwetsbaar

Eén van de leefstijlfactoren met een sterke invloed op de kwetsbaarheid van ouderen is sport en bewegen. Zo blijkt kwetsbaarheid onder senioren die voldoende bewegen op alle domeinen minder voor te komen dan bij senioren die niet voldoende bewegen. Het grootste effect van bewegen blijkt op fysieke kwetsbaarheid, psychische kwetsbaarheid en cognitieve kwetsbaarheid. Op het domein van sociale kwetsbaarheid heeft sport en bewegen effect door het sociale aspect van bewegen (Oostrom et al., 2015). Daarom wil het Ouderenfonds de sportparticipatie onder 55-plussers vergroten in heel Nederland.

OldStarts Sport is beoordeeld als Goed beschreven. Lees de volledige methodebeschrijving in de database Sport- en beweeginterventies.