Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers

Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De ondersteuning wordt geboden door een vast team van professionals en vrijwilligers.

Thumbnail

Mensen met dementie hebben vaak een verstoord evenwicht. Door toenemende beperkingen moeten zij zich steeds opnieuw aanpassen en worden zij gesteld voor adaptieve taken, zoals omgaan met beperkingen en een onzekere toekomst, handhaven van een emotioneel evenwicht en positief zelfbeeld, behouden van sociale relaties en omgaan met hulpverleners en behandelingen. Ook mantelzorgers moeten emotioneel in evenwicht zien te blijven, ondanks de verliezen waarmee ze te maken krijgen. Ontmoetingscentra begeleiden en ondersteunen zowel mantelzorgers als mensen met dementie.

Positieve invloed om competentiegevoelens

Uit onderzoek blijkt dat deelname aan het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in een Ontmoetingscentrum een positievere invloed heeft op de competentiegevoelens van mantelzorgers dan een reguliere psychogeriatrische dagbehandeling. Mantelzorgers geven ook aan dat zij zich door de ontvangen ondersteuning in het Ontmoetingscentrum minder belast voelen.

De interventie is in juni 2021 hererkend met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ door de landelijke erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg' van Vilans.

Meer informatie

Lees meer informatie over de interventie in de Databank interventies van Vilans. Lees ook het artikel 'Dementie Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie en hun mantelzorgers'.