Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers

1 september 2014

Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De ondersteuning wordt geboden door een vast team van professionals en vrijwilligers.

Thumbnail

Mantelzorgers geven aan dat ze zich door het ondersteuningsprogramma minder belast voelen. Effectonderzoeken tonen aan dat de Ontmoetingscentra een positief effect hebben op gedrags- en stemmingsontregelingen van mensen met dementie, zoals inactiviteit en depressie. Bovendien leidt de aanpak tot uitstel van opname in een verpleeghuis.

De interventie Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers is in juli 2014 erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie ouderenzorg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vilans.