Psychische problemen in de familie - Groepscursus voor mantelzorgers

28 juni 2016

Psychische problemen in de familie (PIF) ondersteunt naasten van mensen met psychische problemen en bevordert hun psychische gezondheid door vermindering van overbelasting en depressieve gevoelens.

Thumbnail

Het betreft een groepscursus van tien bijeenkomsten van ongeveer twee uur en een terugkombijeenkomst na afloop van de cursus. Deelnemers werken met begeleiding van een cursusleider in een groep aan het vergroten van hun ervaren grip op de situatie. In de tien bijeenkomsten komen kennisvergroting (o.a. psycho-educatie), vaardigheidstraining (assertiviteit, cognitieve gedragstherapie, problemsolving therapie), empowerment en lotgenotencontact aan de orde. Een terugkombijeenkomst twee à drie maanden na afloop.

De cursus richt zich op volwassen naasten van mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met hun naaste met psychische problemen. Er zijn versies van de cursus voor naasten van mensen met schizofrenie, borderline en depressie. Daarnaast is er een algemene versie van de cursus

Na afloop van de cursus ervaren deelnemers een afname van gevoelens van overbelasting en depressieve klachten (Bransen e.a., 2013). Meerdere buitenlandse gerandomiseerde studies naar vergelijkbare interventies (psycho-educatie en lotgenotencontact) bevestigen dit effect van de cursus.

De interventie Psychische problemen in de familie is in juni 2016 erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM).

Kijk voor meer informatie in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.

Ontwikkelaar
Trimbos-Instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
030 297 11 00
https://www.trimbos.nl