Respect Online

Respect Online is een individuele Halt-interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De buitenstrafrechtelijke interventie heeft als doel het bevorderen van veilig en respectvol online seksueel gedrag om daarmee de kans op herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Thumbnail

In minimaal 4 en maximaal 8 gesprekken en aan de hand van interactieve leeropdrachten leren jongeren zich online veilig en respectvol te gedragen. Ze leren hoe je met elkaar omgaat online en waar grenzen liggen. Ook leren ze over de gevolgen van hun gedrag en hoe ze in de toekomst anders kunnen reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk. Het aanbieden van excuus aan het slachtoffer via een opdracht of gesprek is een belangrijk onderdeel van de interventie. In een oudergesprek leren ouders het gesprek aan te gaan met hun kind over respectvol en veilig online (seksueel) gedrag en hoe je hier samen afspraken over kunt maken.

Lees meer informatie over deze interventie in de databank Effectieve jeugdinterventies.