Senioren voor ... uw gemeente

11 december 2010

Doel van de methode ’Senioren voor... uw gemeente’ is het matchen van senioren met vrijwilligersorganisaties. Tijdens een bijeenkomst voor senioren van 63 en 64 jaar presenteren vrijwilligersorganisaties hun aanbod en vertellen oudere vrijwilligers over hun ervaring. De levensfase en wensen van de doelgroep staan hierbij centraal. De methode wordt al in veel gemeentes uitgevoerd. Hierbij werken de gemeente, een welzijnsorganisatie en waar mogelijk een vrijwilligerscentrale samen.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-senioren-voor-uw-gemeente.pdf 186.43 KB

Deelnemende senioren geven in evaluaties aan dat ze door deze bijeenkomst beter zicht hebben gekregen op de mogelijkheden voor vrijwillige inzet in hun gemeente. De verhalen van oudere vrijwilligers vinden zij zeer waardevol. Organiserende coördinatoren vinden de praktische toepasbaarheid van de methode goed. Ze vinden een goede samenwerking tussen betrokken partijen cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

Het centrale doel van ‘Senioren voor … uw gemeente’ is het ‘matchen’ van senioren met vrijwilligersorganisaties. Subdoelstellingen hierbij zijn:

  • Senioren een kans geven zich te oriënteren op de mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke inzet.
  • Senioren de mogelijkheid bieden hun sociale netwerk te vergroten.
  • Instellingen en organisaties die vrijwilligers zoeken, de mogelijkheid bieden om vrijwilligers te werven.
  • De kwaliteit van bestaand vrijwilligerswerk verhogen, door verwachtingen van senioren met betrekking tot maatschappelijke inzet in overeenstemming te brengen met de realiteit.

Doelgroep

Tot de doelgroep van de methode behoren alle inwoners van een gemeente van 63 en 64 jaar.

Aanpak

De gemeente nodigt alle inwoners van 63 en/of 64 jaar uit voor een bijeenkomst op het gemeentehuis. Hier presenteren organisaties die vrijwilligers zoeken zich en kunnen potentiële vrijwilligers zich oriënteren op de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Het perspectief van de uitgenodigde senioren (hun levensfase, behoeften en wensen) staat daarbij centraal. De bijeenkomst start met een aantal korte inleidingen, waarna de deelnemers in aparte werkgroepen kennis kunnen maken met verschillende organisaties die vrijwilligers zoeken. In de ‘wandelgangen’ tijdens de wisselingen is een kleinschalige informatiemarkt, waar de organisaties die zich presenteren in de werkgroepen zich kunnen profileren met behulp van foldermateriaal. Voor de uitvoering van de methode zijn minimaal twee partners nodig die bereid zijn om met elkaar samen te werken: de gemeente en een lokale welzijnsinstelling (meestal een Stichting Welzijn Ouderen). Als in de betreffende gemeente een vrijwilligerscentrale bestaat, wordt deze in principe ook bij de organisatie betrokken.

Uitvoerende organisaties

Een lokale welzijnsinstelling (meestal een Stichting Welzijn Ouderen) voert de methode uit, in samenwerking met het steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale) en de gemeente.

Ontwikkelaar
Bureau Senia
Julianalaan 9
1213 AP Hilversum
Contactpersoon: Ineke van de Rotte
035 - 624 1880 of 06 - 248 667 49
ivanderotte@senia.nl

Onderzoek

De methode wordt in een groot aantal gemeenten uitgevoerd. Uit interne evaluatieverslagen en een tweetal uitwisselingsbijeenkomsten blijkt dat de meeste organiserende coördinatoren de praktische toepasbaarheid van de methode als goed beoordelen. Het algemene beeld is dat tijdens de meeste bijeenkomsten het aantal deelnemers schommelt tussen 40 en 120 en dat het aantal matches dat direct gerealiseerd wordt, varieert van vijf tot 15. Cruciaal voor een succesvolle uitvoering is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarnaast moeten vrijwilligersorganisaties duidelijk maken wat zij te bieden hebben en laten zien dat zij zich flexibel opstellen naar senioren die zich op incidentele basis willen inzetten. De deelnemers ervaren na de bijeenkomst als grootste voordeel dat zij goed zicht hebben gekregen op de mogelijkheden van vrijwillige inzet in de gemeente. Het meest geslaagde onderdeel van de bijeenkomst vinden zij de aanwezigheid van vrijwilligers die over hun activiteiten vertellen.

Samenvatting werkzame elementen

  • Centraal stellen van wensen, behoeften en levensfase van de doelgroep.
  • Organisaties maken duidelijk dat ze rekening houden met de wens van deelnemers voor flexibele vormen van inzet.
  • De gemeente nodigt de deelnemers uit, is vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst en faciliteert de bijeenkomst door de raadzaal beschikbaar te stellen.
  • Aanwezigheid van grote verscheidenheid aan organisaties die vrijwilligers of deelnemers zoeken.
  • Gemakkelijke identificatie met vrijwillige vertegenwoordigers, omdat zij (ongeveer) dezelfde leeftijd hebben als de deelnemers.
  • Ruime interactiemogelijkheden (vragen kunnen stellen) tijdens workshops.