Sociaal Vitaal en Sociaal Vitaal in Kleur

Om fysieke fitheid te verbeteren en eenzaamheid te verminderen bestaat het Sociaal Vitaal programma uit vier onderdelen, te weten (1) de werving van deelnemers, (2) het screenen op fysieke fitheid en eenzaamheid, (3) het aanbieden van een interventie waarin beweegactiviteiten worden gecombineerd een training van fysieke -, mentale -, sociale – en mentale weerbaarheid, gezondheidsvoorlichting en zelfmanagement oefeningen, en (4) de borging van de Sociaal Vitaal groepen.

Thumbnail

Voor de uitvoering is een handboek en bijlagen beschikbaar met specifieke documenten en protocollen. Sociaal Vitaal is theoretisch onderbouwd interventie. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis en inzichten in de oorzaken van fysieke kwetsbaarheid en eenzaamheid, de toepassing van werkingsmechanismen om deze oorzaken aan te pakken en onderzoek te doen naar de werking ervan. Onderzoek naar Sociaal Vitaal en Sociaal Vitaal in Kleur heeft een aantoonbaar toename in fysieke fitheid en afname in eenzaamheid opgeleverd.

Sociaal Vitaal in Kleur

Naast het programma Sociaal Vitaal voor senioren met een Nederlandse achtergrond, is er een aangepaste versie van het programma voor senioren met een migratieachtergrond ontwikkeld. De aanpak van Sociaal Vitaal in Kleur is op vier onderdelen aangepast aan de doelgroep senioren met een migratieachtergrond. In de eerste plaats is 55 jaar en ouder als leeftijdsgroep voor Sociaal Vitaal in Kleur aangehouden. In de tweede plaats worden senioren met een migratieachtergrond via het eigen migratienetwerk, zoals ontmoetingsgroepen, netwerkcontacten en de eerstelijnsinstellingen geworven. In de derde plaats is het programma inhoudelijk aangepast aan de culturele gewoonten en wensen van de senioren met een migratieachtergrond. Tot slot wordt vanwege het lage inkomen van de deelnemers met een migratieachtergrond geen eigen bijdrage gevraagd.

Van de erkenningscommissie Sport en bewegen kreeg Sociaal Vitaal de erkenning ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Lees de volledige beschrijving in de databank Sport- en beweeginterventies.

Nieuwe ronde eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning

In 2022 is de subsidieoproep 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning' opengesteld. De subsidie is onderdeel van het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid. Het doel van deze subsidie is dat sociale interventies de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid expliciteren en tegelijkertijd nemen zij deel aan het aan een erkenningstraject en zetten stappen voor toelating tot de Databank Effectieve sociale interventies. Dit draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en het overdraagbaar maken van kennis over eenzaamheidsinterventies en eenzaamheid. Zo wordt nog beter zichtbaar wat werkt in de aanpak van eenzaamheid. Inmiddels zijn 9 interventies bezig met de uitvoering van deze subsidie. Lees hier waar de interventies mee bezig zijn in deze ronde.

Deze 9 interventies volgende de eerste interventies op uit de ronde subsidieronde 'Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning' uit 2021. In deze ronde werden vier succesvolle, bestaande en sociale interventies ondersteund bij de duurzame kwaliteitsontwikkeling: Mijn Verhaal, Creatief Leven, Grijze Koppen Orkest en Sociaal Vitaal en Sociaal Vitaal in Kleur. De projecten werkten toe naar het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van hun interventie om deze voor te leggen voor erkenning bij één van de databanken voor erkende interventies (Databank Effectieve sociale interventies of Kennisbank Sport & Bewegen).