Sociaal Vitaal

19 december 2019

Met Sociaal Vitaal kunnen zelfstandig wonende ouderen die een laag opgeleid zijn en/of een laag inkomen hebben ‘gezond ouder’ worden. De nadruk ligt op het bevorderen van de fysieke conditie van de ouderen, op het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen en op het kunnen beschikken van sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Thumbnail

De ouderen worden door een groep getrainde vrijwilligers persoonlijk huis aan huis geworven. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door het afnemen van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit:

  • een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
  • een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag.
  • een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden.
  • voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

Om gedragsbehoud te bevorderen krijgen de deelnemers als groep een zelfmanagement training aangeboden, waarbij aandacht wordt besteed aan het in praktijk brengen van de getrainde vaardigheden.

Van de erkenningscommissie Sport en bewegen kreeg Sociaal Vitaal de erkenning ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Lees de volledige beschrijving in de databank Sport- en beweeginterventies.