Sociale vaardigheden op maat

De Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) op Maat is voor jongeren van 15 tot 21 jaar die in een residentiële setting verblijven en kan ambulant worden voortgezet. De training sluit met maatwerk aan op de specifieke problematiek /recidiverisico van de jongere en kent drie hoofdvarianten, gericht op respectievelijk sociale vaardigheden, conflicthantering en assertiviteit. De duur van de training varieert van vier tot veertien maanden.

Thumbnail

Doelgroep

Jongens en meisjes van 15 tot 21 jaar met een IQ vanaf 75 en externaliserende gedragsproblemen, waaronder delictgedrag, die samenhangen met een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden.

Aanpak

SoVa op Maat maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken. Daarbij is er aandacht voor de motivatie en het geloof in eigen kunnen. Sociale vaardigheden worden aangeleerd via rollenspelen, imitatie, modelling en positieve bekrachtiging. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van het sociaal-emotioneel functioneren.

Afhankelijk van de problemen van de jongere wordt gekozen uit drie kernmodules: de kernmodule Algemene sociale vaardigheden, de Assertiviteitskernmodule of de Conflicthanteringskernmodule. Ter aanvulling zijn er vier optionele modules beschikbaar, gericht op impulscontrole, emotieregulatie, keuzes maken, en de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

De interventie wordt gegeven op individuele basis, in groepsverband of in een combinatie van beide vormen.

Lees meer over deze interventie in de databank Effectieve jeugdinterventies.