Sterk

Weerbaarheidstraining voor vrouwen

Sterk is een weerbaarheidstraining voor vrouwen. In twaalf wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur wordt via psycho-fysieke oefeningen en gestructureerde groepsgesprekken gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van deelnemers om zo de kans op toekomstig slachtofferschap van geweld te verkleinen.

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Sterk.pdf 531.22 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vrouwen die ervaringen hebben met geweld en die moeite hebben met het (h)erkennen, stellen en/of verleggen van hun grenzen. Daardoor ervaren zij onvoldoende regie op individueel niveau en in relatie tot anderen.

Doel

Het hoofddoel van Sterk is het vergroten van de weerbaarheid van deelnemers om zo de kans op toekomstig slachtofferschap van diverse vormen van geweld te verkleinen.

Aanpak

Sterk bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur: een psycho-fysieke training van 1,5 uur en aansluitend een gestructureerd groepsgesprek. In de psycho-fysieke training wordt een geïntegreerd aanbod van fysieke, mentale en verbale oefeningen ingezet. In het groepsgesprek wisselen deelnemers persoonlijke ervaringen uit die worden gestructureerd door een maatschappelijk werker.

Materiaal

Er is een methodiekhandleiding. Deze is niet vrij verkrijgbaar, maar kan opgevraagd worden via Blijf Groep Amsterdam bij het aangaan van een op maat begeleidingstraject ter implementatie van de methodiek.

Ontwikkelaar
Blijf Groep
Contactpersoon: Pyrrha Singerling
E-mail: p.singerling@blijfgroep.nl
Telefoon: 06-31973341
Website: www.blijfgroep.nl/sterk-methodiek-weerbaarheid

Onderzoek

Uit de procesevaluatie blijkt dat deelnemers positief zijn. Zij waarderen het programma, de begeleiding en de samenstelling van de groep en geven aan dat zij door deelname aan Sterk beter in staat zijn om situaties in te schatten en hun eigen grenzen beter kunnen (h)erkennen en stellen. Daardoor maken zij ook minder grensoverschrijdende situaties mee. Ook geven veel deelnemers aan dat hun leefsituatie is verbeterd en dat hun zelfbeeld, eigenwaarde en zelfrespect hoger is.

Beoordeling
Sterk is een mooie combinatie van psychofysieke training en groepsgesprek, met fysieke, mentale en verbale oefeningen. De verankering in ESD (Empowerment-based Self Defense) biedt daarvoor een goed theoretisch kader. De combinatie van eerst doen en dan praten lijkt één van de succesfactoren. Door samen dingen te doen wordt de juiste (vertrouwelijke) sfeer gecreëerd voor een goed gespreksgedeelte. De onderdelen van training zijn uitgebreid onderbouwd en sterk uitgewerkt, met oog voor en aanpak van uiteenlopende aspecten (lichamelijk, mentaal). De interventie is goed overdraagbaar dankzij de materialen die beschikbaar zijn. De uitgebreide, heldere beschrijving van de interventie helpt daarbij.