Steunend Relationeel Handelen

30 maart 2023

Steunend Relationeel Handelen (SRH) ondersteunt mensen die psychische en sociale kwetsbaarheid ervaren bij het realiseren van persoonlijk en maatschappelijk herstel en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. In het bijzonder mensen die te maken hebben met ontwrichtende ervaringen, psychische aandoeningen, verslaving of dakloosheid en het daarmee gepaard gaande risico op sociale uitsluiting.

Thumbnail

De kern van de aanpak kan worden samengevat in vier werkwoorden: Verbinden, Verstaan, Verzekeren en Versterken. De professional streeft naar het realiseren van een werkzame persoonlijk-professionele relatie (verbinden) en vormt een zo goed mogelijk beeld van wat vanuit het perspectief van de ander belangrijk is in relatie tot herstel en het verbeteren van kwaliteit van leven (verstaan). Op basis van deze informatie biedt de professional ondersteuning die enerzijds gericht is op de kwetsbaarheid (verzekeren) en anderzijds op het vergroten van mogelijkheden (versterken). 

Steunend Relationeel Handelen is in maart 2023 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid opnieuw erkend als Goed onderbouwd (na vijf jaar worden beoordeelde interventies opnieuw beoordeeld). De volledige methodebeschrijving wordt in mei 2023 op deze pagina gepubliceerd. 

Contactpersoon

Jean-Pierre Wilken
Steunend Relationeel Handelen
jean-pierre.wilken@hu.nl