Studiekringen50plus

Houdt het hoofd fris en het hart jong

De interventie Studiekringen50plus speelt in op de behoefte van mensen aan positieve, diverse, betekenisvolle contacten met anderen. De interventie zet in op talenten, actief leven, blijven leren en op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Studiekringen50plus_0.pdf 546.31 KB

Thumbnail

Een Studiekring is een vaste groep ouderen van 10 tot 15 mensen die doorgaans eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komen om een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar te bespreken. Hier komen twee belangrijke elementen voor ouderen bij elkaar: blijven leren, binnen een sociale groep. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Het is een lokale activiteit die het hoofd fris en het hart jong houdt en die zin geeft aan het bestaan. Een Studiekring is een laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

Doel

Deelnemers aan Studiekringen houden hun geest actief door zich samen met anderen te verdiepen in nieuwe kennis en deze te delen en uit te wisselen. Met als uiteindelijke doel dat deelnemers een bredere blik krijgen en zich ‘geestelijk rijker’ voelen. Deelnemers ervaren een positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid (mentaal en sociaal welbevinden), voelen zich maatschappelijk verbonden, mondiger en meer betrokken bij de samenleving.

Doelgroep

De doelgroep van Studiekringen50plus zijn mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die geestelijk actief willen zijn én blijven, midden in de samenleving willen staan en daarbij nog (grotendeels) zelfredzaam zijn. De Studiekringen appelleren aan mensen die vooral nieuwsgierig van aard zijn, een brede belangstelling hebben, willen leren en hun geest actief willen houden.

Aanpak

Een lokale Studiekring wordt opgezet in zes stappen:

  1. Intake met de lokale initiatiefnemer door lid Platform Studiekringen50plus
  2. Initiatiefnemer volgt korte cursus train-de-begeleider
  3. Werving
  4. Organiseren van een informatiebijeenkomst
  5. Begeleiding van eerste drie studiekringbijeenkomsten door een ervaren ondersteuner van het Platform Studiekringen50plus
  6. Studiekring gaat zelfstandig verder.

Materiaal

Het Platform Studiekringen50plus ondersteunt en begeleidt Studiekringen door het hele land. Hiervoor is een cursus beschikbaar voor initiatiefnemers, een cursusmap en een verdiepende handleiding. Daarnaast is er via www.studiekringen50plus.nl veel promotiemateriaal beschikbaar voor de werving van nieuwe leden en instrumenten om de studiekring te evalueren.

Onderbouwing

Door deelname aan de Studiekringen houden de deelnemers hun geest actief doordat zij kennis delen, uitwisselen en verdiepen samen met anderen. Deelnemers doen kennis op, leren en oefenen (sociale)vaardigheden. Zij investeren in hun mentale vermogen. De omgang met verschillende typen mensen, de kennismaking met diverse perspectieven op maatschappelijke onderwerpen én het actief zich verdiepen in onderwerpen, maakt hen rijker als mens en draagt bij aan het houden van belangstelling voor de wereld om je heen. Geestelijk actief zijn heeft een positieve invloed op het mentaal en sociaal welbevinden en de kwaliteit van leven. De Studiekring is een plek waar mensen hun vaardigheden en geest (cognitie) kunnen blijven oefenen. Een belangrijke investering, want wat je niet gebruikt, dat verlies je.

Ontwikkelaar
Platform Studiekringen50plus
Contactpersoon: Wim Heijser (voorzitter Platform)
E-mail: info@studiekringen50plus
Telefoon: 06 53 24 41 17
Website: www.studiekringen50plus.nl

Onderzoek

Diverse onderzoeken naar het effect van Studiekringen hebben aangetoond dat deelnemers vrijwel allemaal aangeven geestelijk een rijker mens te zijn geworden. Daarbij speelt de ervaren kennisverrijking/verdieping een belangrijke rol, evenals de interactie met de kringleden. Daarnaast worden deelnemers maatschappelijk actiever, omdat de Studiekring hen stimuleert betrokken te zijn bij de samenleving en de actualiteit.

Beoordeling
De sterke punten van de interventie zijn volgens een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars onder andere de langdurige ervaring met de interventie (meer dan 20 jaar) en de positieve evaluaties van deelnemers en betrokkenen. De beoordelaars vinden de interventie goed en uitgebreid uitgewerkt. De interventie is helder omschreven en is een goede aanvulling op reguliere activiteiten van bijvoorbeeld ouderenbonden. De interventie kan, na een periode met ondersteuning, door senioren zelf uitgevoerd worden en is daarmee niet afhankelijk van externe financiering. Dit sluit aan bij huidige generatie senioren.