Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het doel is om de gevolgen van huiselijk geweld bij de kinderen - die getuige dan wel slachtoffer zijn geweest van het geweld - te voorkomen en/of verminderen. Daarnaast worden voorwaarden gecreëerd voor stabiele hechting tussen moeder en kind.

Thumbnail

Het programma bestaat uit vier thema’s: De kracht van fijne dingen doen, Veilig boos zijn, Van wie hou je? en Herinneringen.

Het programma is binnen Blijf Groep gemonitord en geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het handboek en draaiboeken.

Beoordeling
De interventie is in november 2022 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve jeugdinterventies.