US4U

Training gericht op positieve gedragsverandering van leerlingen

De gedragsinterventie US4U is gericht op positieve gedragsverandering van leerlingen tussen de twaalf en zestien jaar op vmbo-scholen die externaliserende gedragsproblemen vertonen. Mentoren zijn de intermediaire doelgroep. De gedragsinterventie US4U wordt gegeven door twee gedragsspecialisten en bestaat uit een klassikale training van tien bijeenkomsten gevolgd door peergroupsessies.

Interventiebeschrijving US4U.pdf 560.63 KB

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met:  

Stichting US4U, Dex Maes 
dex@us4u.nl / 06 14 69 15 04  
www.us4u.nl 

Thumbnail

Doelgroep  

De doelgroep zijn leerlingen tussen de twaalf en zestien jaar oud op het regulier vmbo die externaliserende gedragsproblemen vertonen. Deze leerlingen zijn vaak regelovertredend bezig en overtreden daarmee (bewust) de klassenregels of de gedragsverwachtingen. Mentoren zijn de intermediaire doelgroep. Zij hebben namelijk dagelijks contact met hun leerlingen en fungeren daarnaast mogelijk als rolmodel voor de leerlingen. 

JayJay (15): 'Bij US4U heb ik vaardigheden geleerd die ik kan gebruiken voor het bouwen aan een goede toekomst'

Doel  

Het doel van de interventie is dat vmbo leerlingen die externaliserende gedragsproblemen vertonen, voldoen aan de algemeen geldende gedragsverwachtingen binnen de school (zoals op tijd komen, klassikale activiteiten niet verstoren, schoolspullen in orde hebben, grenzen respecteren, gehoor geven aan docentinstructies, et cetera), hun opleiding afronden en vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs. 

Aanpak  

De gedragsinterventie bestaat uit een klassikale training van tien bijeenkomsten en aanvullende peergroupsessies. De klassikale training en peergroupsessies worden gegeven door twee gedragsspecialisten. Tijdens de klassikale training krijgen leerlingen aan de hand van verschillende thema’s handvatten mee om hen te ondersteunen, zodat zij voldoen aan de algemeen geldende gedragsverwachtingen binnen de school. De theorie en tools die zijn geleerd tijdens de klassikale training worden tijdens de peergroupsessies in praktijk gebracht.  

Nicely (13): 'US4U heeft ervoor gezorgd dat ik eindelijk op een nieuwe school terecht kon en dat ik verder kon leren'

Materialen 

Tijdens de gedragsinterventie wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Om de interventie goed te kunnen uitvoeren is de US4U handleiding van groot belang. In de handleiding staan bij elk onderdeel instructies beschreven inclusief de bijbehorende opdrachtbladen. Voor de leerlingen is er een werkboek ontwikkeld. 

Onderzoek  

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft in 2017 een procesevaluatie uitgevoerd naar de US4U gedragsinterventie. Uit de evaluatie bleek dat de leerlingen, ouders en docenten over het algemeen positief zijn over de interventie en kwamen verschillende verbeterpunten naar voren, die US4U inmiddels heeft doorgevoerd. Zo is de inhoud van de peergroupsessies duidelijker beschreven.  

Beoordeling 

US4U is in maart 2023 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Als sterke punten noemen de beoordelaars de concrete uitwerking van activiteiten en lesprogramma’s, de beoogde samenwerking tussen school, leerling en ouder(s) en de samenhang en de gebruikte literatuur daarbij. De beoordelaars waarderen het dat de interventie zich richt zich op een specifieke doelgroep die ondersteuning nodig heeft om beter te kunnen voldoen aan de basisverwachtingen die op school gelden. 

Foto: US4U