Veerkracht

11 oktober 2018

Veerkracht is gericht op kinderen van gezinnen die ambulant of residentieel begeleiding krijgen van een voorziening voor vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Veerkracht heeft als doel een veilige situatie voor het kind te realiseren en negatieve gevolgen van de meegemaakte (traumatische) ervaringen bij het kind te voorkomen of verminderen.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Veerkracht-oktober2018.pdf 1.61 MB

Thumbnail

Oorspronkelijk kende Veerkracht een versie voor de vrouwenopvang en een voor de maatschappelijke opvang. In de nieuwe versie is Veerkracht doorontwikkeld tot één interventie voor beide opvangsoorten.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen (0-18 jaar) van gezinnen die ambulant of residentieel begeleiding krijgen van een voorziening voor vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Daarnaast worden de ouders tot de doelgroep gerekend. 

Doel

Hoofddoel is het realiseren van een veilige situatie voor het kind en het voorkomen of verminderen van negatieve gevolgen van de meegemaakte (traumatische) ervaringen bij het kind.

Aanpak

In Veerkracht wordt aan de hand van vijf kerntaken gewerkt aan veiligheid en ontwikkeling. De kerntaken hangen nauw met elkaar samen en veiligheid loopt als een rode draad door alle kerntaken heen. In drie fasen (aanmelding, opname en verkenning, begeleiding en afronding) wordt invulling gegeven aan de kerntaken. 

Uitvoerende organisaties

Instellingen voor vrouwenopvang die opvang en hulp bieden aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Ontwikkelaar
VanMontfoort

Contactpersoon
Antoinette Brussen
abr@vanmontfoort.nl
0348 481 200

Onderzoek

Uit een landelijke evaluatie van het Verbeterplan Vrouwenopvang door het Verwey-Jonker Instituut in 2013 kwam naar voren dat de instellingen tevreden zijn over Veerkracht (versie vrouwenopvang) en vinden dat de kinderen door Veerkracht meer de aandacht en hulp krijgen die zij nodig hebben.

Een uitgebreider evaluatieonderzoek naar de eerdere versie van Veerkracht (voor de vrouwenopvang), uitgevoerd door VanMontfoort in 2015, leverde hetzelfde beeld op. Zowel medewerkers als kinderen en ouders meldden overwegend positieve ervaringen en resultaten. Wel werd Veerkracht als te omvangrijk gezien, waardoor het niet altijd haalbaar bleek alle onderdelen uit te voeren en er dus verschillen waren in de uitvoering van de interventie. Deze uitkomsten zijn aanleiding geweest om Veerkracht door te ontwikkelen tot de huidige versie en meer focus aan te brengen.

In 2017 heeft VanMontfoort onderzoek gedaan naar kinderen in de maatschappelijke opvang. Het onderzoek laat zien dat veel maatschappelijke opvanginstellingen bezig zijn de aandacht en zorg voor kinderen te verbeteren. De meeste instellingen zetten hiervoor Veerkracht in of zien Veerkracht als een belangrijke succesfactor bij het verbeteren van de aandacht en zorg voor kinderen. Een casestudy bij één maatschappelijke opvangorganisatie laat een succesvolle aanpak zien om aandacht en zorg voor kinderen, met behulp van onder meer Veerkracht, te realiseren.

Beoordeling
De interventie Veerkracht is in oktober 2018 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De commissie is te spreken over de relevantie van de interventie en over de leesbaarheid van de beschrijving.