Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Dementie of een beroerte hebben vaak ingrijpende gevolgen, met name voor het gedrag en communicatie. De manier waarop men gewend was om met elkaar om te gaan lukt vaak niet meer. Mogelijk kunnen er ‘misverstanden’, irritaties, opstandig gedrag ontstaan en is de persoon met dementie moeilijk te begrijpen. De mantelzorger kan zich daardoor tekort voelen schieten en zich machteloos voelen. De zorg thuis kan zo een grote belasting worden en er kunnen spanningen in de relatie ontstaan.

Thumbnail

Om mantelzorgers te ondersteunen en te helpen in de omgang met het veranderde gedrag is de methode VIO (Video Interventie in de Ouderenzorg) ontwikkeld. Doel is het verhogen van draagkracht, zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij de mantelzorger, om zo de kwaliteit van de zorgrelatie te verbeteren. VIO wordt ook ingezet om professionele zorgverleners te ondersteunen bij het verbeteren van de communicatie met hun cliënt.

In deze trailer wordt uitgelegd en getoond wat VIO voor mantelzorger en naaste kan betekenen.

Beoordeling
De Erkenningscommissie Ouderenzorg heeft Video Interventie Ouderenzorg (VIO) in november 2021 erkend als Theoretisch Goed Onderbouwd. In het kader van een procesevaluatie hebben deelnemers praktische suggesties gedaan voor de toepassing van de interventie. Bij vervolgonderzoek naar de effecten van VIO zal gebruikgemaakt worden van de ontwikkelde instrumenten (codeschema, schaal Relationele Afstemming, VIO-monitor) om de effecten bij zowel de zorgverleners als bij de cliënten te meten.

Download de volledige methodebeschrijving in de databank Interventies van Vilans.